آموزش مقدماتی Realflow 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to RealFlow 2012 By Kyle Green

0
45,000 تومان
0
80,000 تومان

داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost توسط تاد پالامار : …

0
45,000 تومان

دینامیک گرد و غبار در برخورد اشیا در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Simulating Dust Dynamics for Object Impacts in Maya

0
65,000 تومان

شبیه سازی انفجار با دود و غبار در Maya

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Simulating a Ground Dust Explosion in Maya By Pankaj Malik

0
55,000 تومان

ترفندهای ضروری مایا داینامیک

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Dynamics: Quick Tips for Essential Effects By Joel Berg

0
35,000 تومان

شبیه سازی طوفان و گرد و غبار در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Simulating a Large Dust Storm in Maya By Pankaj Malik

0
45,000 تومان

شبیه سازی درخت در حال سوختن در Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Simulating a Burning Tree in Maya

0
45,000 تومان

رندرینگ اقیانوس در مایا و RealFlow

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rendering a RealFlow Ocean in Maya By Joel Berg

0
45,000 تومان

ایجاد سیل در سطح شهر بوسیله بایفراست در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Flooding a City with Bifrost in Maya

0
45,000 تومان