0
200,000 تومان
0
450,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش نورپردازی با RED SHIFT

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

شبیه سازی اقیانوس ها با هودینی

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان
0
237,500 تومان
0
212,500 تومان
0
237,500 تومان
0
237,500 تومان
0
263 تومان
0
212,500 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مقدمه ای بر Substance Painter 2020

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان
0
375,000 تومان

مدلسازی کاراکتر تخیلی در مقیاس واقعی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مقدمه ای بر طراحی موجودات تخیلی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی FLIP Fluids در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
300,000 تومان

طراحی موجودات ترسناک برای بازی ها 

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
375,000 تومان
0
62,500 تومان
0
112,500 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Fume

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
162,500 تومان
0
162,500 تومان
0
55,000 تومان
0
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
65,000 تومان
1
65,000 تومان
0
135,000 تومان
0
55,000 تومان

تکنیک های روتوسکوپی در NUKE

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان
0
65,000 تومان

مقدمه بر UV Toolkit در MAYA 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
65,000 تومان
1
75,000 تومان
0
65,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش اکتان رندر در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2016

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
150,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش ساخت اسلحه در Modo

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

Illumination Global و Caustics در منتال ری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
1
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش طراحی خودرو 2

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش طراحی با مداد

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
1
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
29,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
23,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش طراحی با مرکب

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
32,000 تومان
0
70,000 تومان