اعضای ویژه

آموزش Adobe After Effects

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
اعضای ویژه
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
450,000 تومان
0
200,000 تومان
0
500,000 تومان

آموزش کامل Adobe Photoshop CC

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان

دوره VFX برای مبتدیان

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان

آموزش رندر صحیح در ZBRUSH

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان
0
162,500 تومان
0
375,000 تومان
0
250,000 تومان
0
225,000 تومان

آموزش تصویرسازی کاربردی با Wingfox

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
300,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مدلسازی قهوه ساز در unity

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
0
250,000 تومان
0
300,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
375,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش اتوکد سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش اتوکد 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

حاشیه نویسی موثر اتوکد

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

طراحی و انتشار اتوکد

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
237,500 تومان
0
200,000 تومان
0
500,000 تومان

آموزش کامل ساخت فیلم انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش تکسچرینگ دیوار در Blender

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
0
300,000 تومان
0
200,000 تومان
0
450,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
125,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
237,500 تومان
0
200,000 تومان
0
237,500 تومان
0
425,000 تومان

آموزش نورپردازی با RED SHIFT

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
212,500 تومان
0
200,000 تومان

شبیه سازی اقیانوس ها با هودینی

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان
0
237,500 تومان
0
212,500 تومان
0
237,500 تومان
0
237,500 تومان
0
263 تومان
0
212,500 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مقدمه ای بر Substance Painter 2020

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان
0
375,000 تومان

مدلسازی کاراکتر تخیلی در مقیاس واقعی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
500,000 تومان

مقدمه ای بر طراحی موجودات تخیلی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی FLIP Fluids در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
300,000 تومان

طراحی موجودات ترسناک برای بازی ها 

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
112,500 تومان

نکات ضروری زیبراش 2018

بدون امتیاز 0 رای
137,500 تومان
0
137,500 تومان
0
375,000 تومان
0
62,500 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
162,500 تومان
0
162,500 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Fume

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
162,500 تومان
0
162,500 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان