آموزش طراحی کاراکتر حیوانات با دیوید کولمن

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

Animal Character Design with David Colman

0
375,000 تومان

آموزش طراحی محیط با گریدی فردریک

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Sketching for Environment Design

0
200,000 تومان

آموزش تکنیک های طراحی استوری برد

Storyboarding Tecniques with Fred Gago

0
85,000 تومان
0
45,000 تومان

طراحی و اجرای استوری برد برای انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Animation Foundations: Storyboarding

1
65,000 تومان

طراحی استوری بردهای مفهومی : داستان سرایی و مبارزه

Digital Training Conceptual Storyboarding Storytelling And Struggle

0
45,000 تومان

طراحی پوزهای مختلف کاراکتر چری با اسکچ بوک 2

How to pose Cherry 2.0 and The Complete Cherry Pose Packs Collection vol2

0
150,000 تومان

پایپ لاین استوری برد تا انیمیشن عنکبوت رباتیک در مایا

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

Infiltrator Production Pipeline

0
180,000 تومان

مفاهیم pipeline در ساخت انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Animation Pipeline Production

0
45,000 تومان
0
35,000 تومان

طراحی کاراکترهای کارتونی افراد مشهور

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Learn to Draw Cartoons with the (now public domain) ‘Famous Artist Cartoon Course’ Textbook

0
35,000 تومان

طراحی و نمایش کانسپت اسلحه برای فیلم

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان

The Techniques of Harald Belker 5

0
29,000 تومان

طراحی و کامل کردن و رندر خودرو قسمت 4

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Car Design and Presentation vol 4

0
25,000 تومان

کامل کردن تجهیزات خودرو قسمت 3

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

کامل کردن تجهیزات خودرو قسمت 3 کامل کردن تجهیزات خودرو قسمت 3 : این فیلم آموزشی با ادغام یک وسیله…

0
25,000 تومان

مقدمه ای بر طراحی خودرو قسمت 1

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Introduction to Car Design and Drawing vol 1

0
25,000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر کارتونی

بدون امتیاز 0 رای
64,000 تومان

CreatureTeacher – Character Design By Aaron Blaise

0
64,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش طراحی شخصیت کارتونی 1

How to Draw Cartoon Characters In Procreate by Brad Colbow

0
28,000 تومان

آموزش طراحی با مداد

David Finch Penciling

0
25,000 تومان

مقدمه ای بر طراحی آناتومی حیوانات

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Gnomon (Marshall Vandruff) Introduction to Animal Anatomy

0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

طراحی و حالات مختلف دست انسان

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Cosmic Spectrumm Character Fundamentals

0
25,000 تومان

چطور گرگ و روباه طراحی کنیم ؟

بدون امتیاز 0 رای
72,000 تومان

?  Learn how to draw wolves, coyotes and foxes

0
72,000 تومان

طراحی حیوانات گربه سان بزرگ

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Learn how to draw big cats

0
45,000 تومان

طراحی اسکچینگ و طراحی های خطی کوچک

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Thumbnail Sketching and Line Drawing

0
25,000 تومان

آموزش طراحی آناتومی حیوانات

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Introduction To Animal Anatomy with Marshall Vandruff

0
25,000 تومان

طراحی سر و صورت مردانه با رون لمون

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

Gnomon (Ron Lemen) Drawing the Male Portrait (Fixed) by Laila

0
23,000 تومان

طراحی سر و صورت زنانه با رون لمون

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Gnomon (Ron Lemen) Drawing the Female Portrait (Fixed)

0
25,000 تومان

طراحی فیگوراتیو برای سر و صورت

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

The Gnomon Workshop Dynamic Figure Drawing The Head

0
25,000 تومان

آموزش اصولی طراحی فیگور

Figure Fundamentals Volume 2

0
25,000 تومان

آموزش طراحی با مرکب

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Joe Weems Inking

0
25,000 تومان

طراحی کاراکترهای انیمیشنی در 4 مرحله توسط فتوشاپ

طراحی کاراکترهای انیمیشنی در 4 مرحله توسط فتوشاپ

0
25,000 تومان