پیتر اورستن  (Peter Aversten)

  • پیتر اورستن  Peter Aversten هنرمند بافت سرب متقابل نمایش

پیتر اورستن  (Peter Aversten)  بیش از یک دهه است که از Mari استفاده می‌کند، در حالی که به عنوان هنرمند بافت و Lookdev در استودیوهای بزرگ در بریتانیا و سوئد کار می‌کند. او بیش از 20 سال سابقه کار در فیلم های بلند و تبلیغاتی دارد