نیک میلر (NICK MILLER)

نیک میلر (NICK MILLER): ناظر موجودات در DNEG

نیک میلر (NICK MILLER) یک سرپرست مخلوق است که در حال حاضر در DNEG کار می کند. کار او در ابتدا در نیویورک آغاز شد.

او قبل از پذیرش یک موقعیت تمام وقت در Framestore، در کنسرت های قراردادی و آزاد کار کرد. در آنجا بود که او مهارت های پایتون خود را تقویت کرد و در نهایت به کمک کننده اصلی بسته تقلبی بخش تجاری شد.

در اوایل سال 2017، او به منطقه ونکوور نقل مکان کرد، جایی که برای استودیوی متد، دامنه دیجیتال و اخیراً برای دابل نگاتیو کار کرد. او در طول دوران حرفه ای خود روی پروژه های مختلفی از جمله تبلیغات، تلویزیون، بازی و فیلم کار کرده است.

چه در داخل و چه در خارج از کار، او از راهنمایی هر کسی که به صحبت های او در مورد تقلب یا پایتون گوش می دهد لذت می برد.