Lighting Artist & CG Supervisor

استفان دلا یک هنرمند سه بعدی متخصص در lighting and look development  است. او پس از فارغ التحصیلی از گنومون در سال ۲۰۰۸ کار خود را به عنوان جنذالیست در تولید تجاری آغاز کرد. در سال ۲۰۱۰ او در Psyop  به این تیم پیوست و در آنجا در حال حاضر به عنوان سرپرست سی جی مشغول به کار است. کار حرفه ای او را می توان در بسیاری از آگهی های تجاری دید.

به ویژه در بیش از 20 نقطه برای بازی ضربه Supercell ” Clash of Clans ،” و همچنین آگهی های تجاری برای کمپین تبلیغاتی کریکت بی سیم. استفان همچنین اشتیاق به آموزش و پرورش دارد و آن را یکی از پاداش دهنده ترین جنبه های حرفه ای خود می بیند. او از سال ۲۰۱۱ در گنومون تدریس می کند و در آنجا به ادغام وی-ری در برنامه درسی کمک کرده است.