آموزش طراحی و ساخت کاراکتر مبارز در زیبراش

به خلق کاراکتر برای بازی ها و دوره یادگیری مجسمه سازی دیجیتال و آناتومی پایه خوش آمدید: این دوره از همان ابتدا شما را با برنامه Zbrush آشنا می کند