ریگ کردن ربات فضایی در Blender

به دوره Hard-Surface Rigging in Blender خوش آمدید. این آموزش برای دسته هنرجویان مبتدی تا متوسط  برای آموزش ریگ کردن مدل 3 بعدی  در بلندر است.

نام لاتین : Hard Surface Rigging In Blender