آموزش نرمال مپ برای بازی در بلندر

نرمال مپ “Normal Map” یک تکنیک بافتی است که به ما امکان می دهد جزئیات با وضوح بالا را روی یک مش چند ضلعی ایجاد کنیم.

Intro to Normal Map Modeling for Games