آموزش راه رفتن در سافت ایمیج 2011

Creating Walk Cycles in Softimage By Delano Athias