مدلسازی کاراکتر 3 بعدی مردانه در زیبراش

  Creating Hyper Realistic Characters in ZBrush Hossein Diba

0
237,500 تومان

تکسچرینگ قطار در Maya

Texturing And Shading For Production Maximizing Efficiency In Commercial / Feature Film Pipelines

0
55,000 تومان

مقدمه بر UV Toolkit در MAYA 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To The Uv Toolkit In Autodesk Maya 2018 With Eric Keller

0
55,000 تومان

مدلسازی حشرات بسیار واقعی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Hyper-realistic Insect Design With Eric Keller

 

0
65,000 تومان

ایجاد مدل موی زنانه برای تولید با MAYA XGEN

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating A Female Hairstyle For Production With Maya Xgen With Bruno Tornisielo

0
45,000 تومان