ایجاد بافت، نورپردازی و رندر حرفه ای خودرو

Blender 3D – Hyper Realistic Texturing, Lighting and Rendering a Car

0
200,000 تومان

آموزش رندر صحیح در ZBRUSH

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

How to render correctly in ZBRUSH

0
162,500 تومان

شبیه سازی پیشرفته آب در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Rebelway – Houdini Advanced Water FX

0
200,000 تومان

دوره آموزشی ترکیب کردن رندرهای سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Compositing 3D Render Passes

0
200,000 تومان

تسلط بر نورپردازی و سایه زدن با 21-draw

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

MASTERING LIGHTING AND SHADING

0
200,000 تومان

تکنیک های ریگینگ کارتون

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

Rigging Techniques Cartoon to Realistic

0
500,000 تومان

آموزش کامل ساخت فیلم انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Making an Animated Movie

0
200,000 تومان

ساخت تکسچر و متریال برای فیلم توسط ماری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

material texturing for production in mari & maya

0
300,000 تومان

ریگ صورت و فک با پایتون در maya

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

RIGGING THE JAW WITH PYTHON IN MAYA

0
237,500 تومان

اسکریپت نویسی و پایتون در مایا

بدون امتیاز 0 رای
263 تومان

MASTER RIGGING & PYTHON SCRIPTING IN MAYA

0
263 تومان

ریگینگ کاراکتر در مایا برای تولید بازی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

CHARACTER RIGGING IN MAYA FOR GAME PRODUCTION

 

0
200,000 تومان

ایجاد محیط های طبیعی در GAEA و هودینی 2020

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

creating procedural environments in gaea & houdini
icy cliffs & rocky terrain with rasha shalaby

 

0
300,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Introduction to Maya 2020

0
200,000 تومان

آموزش رقص کاراکتر کارتونی در مایا و آنریل

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Maya & Unreal 3D Character Kpop Dance Animation Fundamentals

0
75,000 تومان

آموزش راه رفتن در سافت ایمیج 2011

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Creating Walk Cycles in Softimage By Delano Athias

0
25,000 تومان

مقدمه ای بر نورپردازی در مایا و رندرمن

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Introduction to Lighting Concepts and Rigs with Maya and RenderMan By Miguel Lleras Villaveces

1
35,000 تومان

پایپ لاین استوری برد تا انیمیشن عنکبوت رباتیک در مایا

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

Infiltrator Production Pipeline

0
180,000 تومان

آموزش تکسچرینگ مدل هواپیما در مایا و Substance Painter

How To Texture 3D Aircraft Model In Maya & Substance Painter

1
65,000 تومان

دوازده تکنیک برای ساخت انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

12 Principles of Animation in Maya By Delano Athias

0
35,000 تومان

آموزش ساخت انیمیشن با رفرنس ویدئو در مایا

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Character Animation And Video Reference Professional Workflow With Sarah Arduini

0
75,000 تومان

آموزش ریگ کاراکتر تخیلی برای بازی کامپیوتری

Rigging for Games An 8-week course focused on developing game-ready rigs in Maya

0
150,000 تومان

انیمیت مبارزه دو ابر قهرمان در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Previs To Final Animation Composition, Lenses, Shot Design And Animation With Elaina Scott

0
45,000 تومان

آموزش نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya 2019 Essential Training

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Introduction To Maya 2019 Interface And Workflow With Eric Keller

0
85,000 تومان

تکنیک های ایجاد ریگ مدل برای فیلم

Character Rigging Production Techniques

0
55,000 تومان

آموزش ریگ 3 بعدی در مایا

Learn How to Quickly Rig a Biped Character for Animation

0
35,000 تومان

ریگ کردن در مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Parallel-friendly Rigging in Maya 2018 By Joshua Gaines

0
45,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

Maya 2018 Fundamentals By Eddie Russell, Justin Marshall and Kyle Green

0
60,000 تومان

انیمیشن ترکیبی صورت و دست در Maya

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Expressive Face and Hand Hybrid Animation By Mark Butler

0
55,000 تومان

کاوش کردن در ابزارهای مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Exploring Maya 2018 By Justin Marshall

0
25,000 تومان

انیمیت راه رفتن کاراکتر کارتونی در Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Animating a Walk Cycle in Maya By Brett Vanderkist

0
35,000 تومان

نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Maya 2019 Essential Training

0
55,000 تومان

آموزش Maya’s Skeleton در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Maya Rigging Reference Library: Skeleton Menu

0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2

Intro to Maya : A 10-week introductory course using Maya

0
350,000 تومان

ریگ حرفه ای برای تولیدات انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Creature Rigging For Production With Perry Leijten

0
55,000 تومان

ایجاد انیمیشن های آماده ساخت برای بازی

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Creating Game Ready Animations For Production With Bill Buckley

0
55,000 تومان

انیمیت مبارزه برای ساخت گیم در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Combat Animation for Games

0
45,000 تومان

ریگ و انیمیت حیوانات در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Animal Animations in Maya By Floyd Bishop

0
45,000 تومان

اصول و مبانی ریگ حرفه ای در Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Rigging Fundamentals By Peter Gend

0
35,000 تومان

اصول ساخت انیمیشن در Maya 2018

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya 2018 Animation Fundamentals By Mark Masters

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Maya 2017 By Eddie Russell and Justin Marshall

0
45,000 تومان

ترکیب انیمیشن برای گیم در مایا و موشن بیلدر

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Hybrid Animation for Games Using Mocap in Maya and MotionBuilder 2016 By Mark Butler

0
55,000 تومان

12 اصل برای ساخت انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

12 Principles of Animation in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

آموزش کار با دفورمرها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya Rigging Reference Library: Deformers By Delano Athias

0
45,000 تومان

انیمیت راه رفتن کاراکتر کارتونی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Building Walk Cycles in Maya 2017 By Eric Kunzendorf

0
45,000 تومان

ریگ ابزارهای صنعتی و خط تولید در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

rigging mechanical objects maya

0
45,000 تومان

ریگ کاراکتر کارتونی در مایا 2016

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Rigging Cartoon Character Maya

0
25,000 تومان

نکات ضروری مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

the essential training in Maya 2017

0
45,000 تومان

مکانیک پیشرفته مدل انیمیت شده در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Advanced Mechanics in CG Animation

0
25,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2011

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Introduction to Maya 2011 By Justin Marshall, Papa Georgio, Kyle Green and Delano Athias

0
25,000 تومان

کاوش اصول انیمیشن ثانویه در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Exploring Animation Principles in Maya: Secondary Action By Delano Athias

0
25,000 تومان

حل مشکلات متداول کاربران در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Ask DTs in Maya By Dan LeFebvre

0
25,000 تومان

ریگینگ کاراکتر بازی در مایا 2011

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان

Rigging Game Characters in Maya By Delano Athias

0
29,000 تومان

انیمیت دوربین برای انیمیشن در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Introduction to Camera Animation in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

ریگینگ بال پرنده در مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Rigging Wings in Maya By Delano Athias

0
35,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2013

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Maya 2013 By Kyle Green, Justin Marshall and Delano Athias

0
45,000 تومان

انیمیشن داینامیکی وسایل نقلیه در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Vehicle Animation Dynamics in Maya By Scott Cullen

0
25,000 تومان

متحرک سازی بین سیستم های IK و FK در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Animating Between IK and FK Systems in Maya By Delano Athias

1
25,000 تومان

انیمیت حالات مختلف چشم ها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Professional Series: Animating Realistic Eyes in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2015

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction to Maya 2015 By Justin Marshall, Delano Athias and Kyle Green

0
55,000 تومان

آموزش انیمیت صورت در مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Facial Animation in Maya By Delano Athias

0
35,000 تومان

ایجاد انیمیشن ثانویه با استفاده از Dynamics در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Secondary Animation Using Dynamics in Maya By Antony Ward

0
45,000 تومان

انیمیت مبارزه دو کاراکتر در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Character Interaction in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011 ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011 توسط دلانو آتیاس : در این آموزش مایا…

0
45,000 تومان

آموزش انیمیت پرنده در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya Animation Reference Library: Birds By Delano Athias

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Maya 2012 By Kyle Green, Delano Athias and Justin Marshall

0
45,000 تومان

اصول ساخت انیمیشن در مایا قسمت 2

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Exploring Animation Principles in Maya: Exaggeration By Delano Athias

0
25,000 تومان

شروع ساخت انیمیشن در مایا قسمت 3

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Quick Start to Animation in Maya: Volume 3 By Delano Athias

0
25,000 تومان

اصول ساخت انیمیشن در مایا قسمت 1

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Exploring Animation Principles in Maya: Anticipation By Delano Athias

0
25,000 تومان

شبیه سازی خرد شدن جلد شکلات در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Simulating a Wrapper Peeling Effect in Maya By Pankaj Malik

0
65,000 تومان

شبیه سازی اثر فروپاشی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Simulating a Disintegration Effect in Maya

0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر هیولای دریایی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rigging Sea Creatures in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

استفاده از کنترل ریگ کاراکتر برای انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Reusing Control Rigs in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

شروع ساخت انیمیشن در مایا قسمت 2

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

نام اصلی محصول : Quick Start to Animation in Maya: Volume 2 By Delano Athias

1
45,000 تومان

شروع ساخت انیمیشن در مایا قسمت 1

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Quick Start to Animation in Maya: Volume 1 By Delano Athias

0
25,000 تومان

ریگینگ مدل توسط زبان برنامه نویسی پایتون در Maya

Procedural Rigging in Python with Custom Library in Maya

0
75,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2016

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Maya 2016 By Justin Marshall, Delano Athias and Eddie Russell

0
65,000 تومان

تقویت ریگ کاراکترها با Maya Muscle

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Enhancing Rigs with Maya Muscle By Delano Athias

0
45,000 تومان

انیمیت و رندر تایم لپس از رشد جوانه درخت در Maya و Modo

بدون امتیاز 0 رای
52,000 تومان

Photorealistic Time-lapse Animation and Rendering in Maya and MODO By Martin Mayer

0
52,000 تومان

طراحی کنترل‌ها با بازخورد تغییر شکل در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Designing Controls with Deformation Feedback in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

انیمیت پیاده روی کاراکتر کارتونی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Creating Walk Cycles in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

ریگ و انیمیت تکان های عضلات برای انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Designing a Jiggle System for Animation in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

ریگ کردن مدل کارتونی در مایا 2013

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Advanced Character Rigging in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

آموزش ریگ هیولا در مایا سری 1

3dMotive Bipedal Rigging Series Part 1

0
25,000 تومان

ریگ کردن کاراکترها برای Mocap در Maya و Motion Builder

بدون امتیاز 0 رای
27,000 تومان

Rigging Human IK Characters for Mocap in Maya and Motion Builder 2016

0
27,000 تومان