0
25,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر هیولای دریایی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rigging Sea Creatures in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

استفاده از کنترل ریگ کاراکتر برای انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Reusing Control Rigs in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

ریگینگ مدل توسط زبان برنامه نویسی پایتون در Maya

Procedural Rigging in Python with Custom Library in Maya

0
75,000 تومان