نورپردازی و رندرینگ برای انیمیشن در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

EFFICIENT CINEMATIC LIGHTING 2 LIGHTING FOR ANIMATION WITH JEREMY VICKERY

0
25,000 تومان

استراتژی های رندرینگ با Arnold و Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Linear Workflow Rendering Strategies with Arnold and Maya By Kirt Haymore

0
45,000 تومان