اصول و مبانی مدلسازی 3 بعدی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Maya Modeling Fundamentals By Justin Marshall

0
55,000 تومان

مدلسازی دوچرخه در مایا 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Modeling in Maya 2012 By Justin Marshall

0
45,000 تومان

آشنایی با NURBS در مایا 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Exploring NURBS in Maya By Justin Marshall

0
45,000 تومان