داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost توسط تاد پالامار : …

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی ncloth در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Introduction to nCloth in Maya By Kyle Green

0
25,000 تومان

استفاده از داینامیک برای تخریب در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Using Dynamics for Destruction in Maya By Peter Gend

0
65,000 تومان

شبیه سازی خرد شدن جلد شکلات در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Simulating a Wrapper Peeling Effect in Maya By Pankaj Malik

0
65,000 تومان

شبیه سازی اثر فروپاشی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Simulating a Disintegration Effect in Maya

0
25,000 تومان

آموزش مقدماتی nDynamics در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to nDynamics in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان