مدلسازی ریش و مو با FiberMesh در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

ZBrush Making Hair with FiberMesh

0
162,500 تومان

مدلسازی موی مردانه توسط FiberMesh در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

FiberMesh Integration with ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

ایجاد موهای بلند با استفاده از FiberMesh در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Long Hair Using FiberMesh in ZBrush By Joseph Drust

0
162,500 تومان

آموزش فایبرمش در Zbrush

آموزش فایبرمش در Zbrush آموزش فایبرمش در Zbrush : در این مجموعه با دنیای Fibermesh در Zbrush آشنا می شویم. ما…

0
112,500 تومان

مدلسازی واقعگرایانه و طبیعی مو در زیبراش و مایا

Create Realistic 3D Hair With Zbrush and Maya (Fibermesh)

1
45,000 تومان