داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost توسط تاد پالامار : …

0
45,000 تومان

افکت های داینامیک در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya Dynamics: Common Effects Techniques By Joel Berg

0
45,000 تومان

ایجاد انیمیشن ثانویه با استفاده از Dynamics در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Secondary Animation Using Dynamics in Maya By Antony Ward

0
45,000 تومان

استفاده از داینامیک برای تخریب در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Using Dynamics for Destruction in Maya By Peter Gend

0
65,000 تومان