مدلسازی موی مردانه توسط FiberMesh در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

FiberMesh Integration with ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

تکنیک های اسکالپ کاراکتر زنانه در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Character Development Techniques in ZBrush By Joshua Kinney

0
187,500 تومان
0
112,500 تومان

ایجاد نورپردازی سینمایی زیر آب در مایا

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Cinematic Underwater Lighting in Maya

0
162,500 تومان

خلق محیط با جزئیات بالا در V-ray و Maya

CREATING A SCI-FI ALLEYWAY DETAILED ENVIRONMENT TECHNIQUES

0
150,000 تومان

رندرینگ پیشرفته کامیون برای استفاده در فیلم در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Advanced V-Ray Techniques for Film and TV By Ashish Dani

0
85,000 تومان

آموزش رندر کاراکتر هیولا در وی ری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Character Look Development in V-Ray and Maya By Clifford Otomi Green

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ خودرو در V-Ray 3

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Introduction to V-Ray 3 for Maya TAUGHT BY DARIUSH DERAKHSHANI

0
75,000 تومان

رندرینگ کانسپت معماری در مایا و وی ری

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating a Presentation-ready Architectural Visualization in Maya and V-Ray

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ حلزون توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Utilizing Advanced Shading Techniques Using V-Ray in Maya By Miguel Delosrios

0
55,000 تومان

نورپردازی صحنه برای فیلم سینمایی با V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Lighting a Scene for Feature Film with V-Ray in Maya By Clifford Otomi Green

0
55,000 تومان

رندر پوست طبیعی بوسیله V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating a Photorealistic Skin Shader in Maya and V-Ray By Clifford Otomi Green

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندر موتورسیکلت در V-ray و مایا

Advanced Lighting and Rendering Techniques in V-Ray for Maya

0
50,000 تومان

آموزشهای پرده سبز در فیلمسازی

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Video Green Screen Workflows

0
55,000 تومان

آموزش جامع کامپوزیت و فیلمسازی

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Live Action & CG 3 – In Depth Compositing

0
85,000 تومان

اصول و مبانی آنریل انجین 4

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Unreal Engine 4 Fundamentals By Rob Brooks

0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی Matinee در Unreal Engine

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Matinee in Unreal Engine 4 By Joshua Kinney

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مواد و متریالها در Unreal Engine

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Materials in Unreal Engine By Joshua Kinney

0
45,000 تومان

انتقال کاراکتر انیمیشنی از Maya به Unity

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Game Character Animation in Unity and Maya

0
55,000 تومان

مدلسازی سیستم سلاح سرد Unity

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Melee Weapon Systems in Unity

0
45,000 تومان

زمان بندی و حرکت خودرو برای بازی در Unity

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Unity Timeline and Cinemachine

0
45,000 تومان

طراحی کاراکتر برای بازی در TopoGun

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Game Vehicles in Maya and TopoGun

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Toon Boom Animate

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction to Toon Boom Animate Pro

0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی Substance Painter 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To Substance Painter 2018 Zero To Hero In 3 Hours With Christophe Desse

0
55,000 تومان

آموزش رندرینگ طبیعی پرواز هلکوپتر در V-Ray و Maya

Photorealism in VRAY for maya TAUGHT BY PETER HARTWIG

0
75,000 تومان

آموزش Hypershade در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

V-Ray Hypershade Nodes in Maya By Kyle Green

0
35,000 تومان

آموزش مقدماتی V-RAY در MAYA 2011

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Introduction to V-Ray for Maya By Kyle Green

0
35,000 تومان

طراحی دیجیتالی 3 بعدی صحنه جنگ در فتوشاپ

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Creating 360° Concept Art For Production With Nick Hiatt

0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش روتوش تصاویر در فتوشاپ 2019

Retouching (2019) with Conny Wallstrom

0
45,000 تومان
0
55,000 تومان

ادغام عناوین و ترکیب آن در فیلم در NUKE

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Integrating Titles into Footage in Composite By Chris Glick

0
25,000 تومان

شبیه سازی رقص کاراکتر دودی در NUKE و مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Simulating Fast-moving Smoke Characters in Maya and NUKE By Peter Gend

0
55,000 تومان

پایپ لاین استوری برد تا انیمیشن عنکبوت رباتیک در مایا

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

Infiltrator Production Pipeline

0
180,000 تومان

آموزش اسکالپ کاراکتر تخیلی در مایا و مادباکس

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Sculpting Workflows in Mudbox By Justin Marshall

0
35,000 تومان

ایجاد حالات صورت در Mudbox و Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Creating Facial Expressions in Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
35,000 تومان

آموزش استفاده از Ptex برای تکسچرینگ در Mudbox و RenderMan

Using Ptex for Texturing and Look Dev in Mudbox and RenderMan RIS By Miguel Lleras Villaveces

0
35,000 تومان

پایپ لاین کاراکتر دایناسور با mudbox و maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Pipeline Integration with Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
35,000 تومان

Ptex تکسچرینگ کاراکتر با استفاده Maya و Mudbox

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Painting and Rendering Ptex Textures Using Mudbox and Maya By Eddie Russell

0
35,000 تومان

مدلسازی کاراکتر اسباب بازی در مودباکس

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Mudbox 2015 By Justin Marshall

0
45,000 تومان

مدلسازی نقاب آفریقایی 3 بعدی با مایا و مودباکس

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Creating an African Tribal Mask for 3D Printing in Maya and Mudbox

0
35,000 تومان

مدلسازی چکش ثور با maya مایا و mudbox

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Asset Pipeline in Maya and Mudbox By Justin Marshall

0
35,000 تومان

آموزش اسکالپ پوست دایناسور توسط Mudbox

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Artist Guide to Mudbox

0
45,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش مدلسازی و تکسچرینگ موتور سیکلت در مایا

Hard Surface Vehicle Modeling in Maya 2020 by David Bittorf

0
85,000 تومان

دوازده تکنیک برای ساخت انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

12 Principles of Animation in Maya By Delano Athias

0
35,000 تومان

آموزش ساخت انیمیشن با رفرنس ویدئو در مایا

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Character Animation And Video Reference Professional Workflow With Sarah Arduini

0
75,000 تومان

آموزش ریگ کاراکتر تخیلی برای بازی کامپیوتری

Rigging for Games An 8-week course focused on developing game-ready rigs in Maya

0
150,000 تومان

رندر شهر کارتونی بوسیله آرنولد در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To Arnold Essential Tips And Production Workflow With Robert Chapman

0
55,000 تومان

انیمیت مبارزه دو ابر قهرمان در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Previs To Final Animation Composition, Lenses, Shot Design And Animation With Elaina Scott

0
45,000 تومان
0
65,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2019 : متریالها و تکسچرها

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya 2019 Fundamentals: UVs, Materials, and Textures By Eddie Russell

0
35,000 تومان

آموزش نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya 2019 Essential Training

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندر پرتره 3 بعدی توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Lighting The Cg Portrait Character Lighting In Vray Next With Chris Barischoff

0
65,000 تومان

مقدمه ای بر نورپردازی برای انیمیشن در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Introduction To Lighting For Animation With Alexander Corllb

0
35,000 تومان

کانسپت 3 بعدی ربات در مایا و افترافکت

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Product Visualization Maya After Effects

0
45,000 تومان

نکات ضروری در مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya 2020 Essential Training

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Introduction To Maya 2019 Interface And Workflow With Eric Keller

0
85,000 تومان
0
75,000 تومان

مدلسازی کاراکتر زنانه استیلایز شده در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating A Stylized Female Character The Making Of Lyn-z With Crystal Bretz

0
45,000 تومان

تکنیک های ایجاد ریگ مدل برای فیلم

Character Rigging Production Techniques

0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

مدلسازی واقعگرایانه و طبیعی مو در زیبراش و مایا

Create Realistic 3D Hair With Zbrush and Maya (Fibermesh)

1
45,000 تومان

آموزش ریگ 3 بعدی در مایا

Learn How to Quickly Rig a Biped Character for Animation

0
35,000 تومان

انیمیشن 3 بعدی در مایا برای افراد مبتدی تا حرفه ای

3D Animation & Modeling Master Class | Beginner to Advanced

0
150,000 تومان

کانسپت علمی تخیلی برای استفاده در فیلم در مایا

Visual Development For Environments With Olivier Dubard

0
65,000 تومان

مدلسازی خودروی فیلم Mad Max در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Vehicle Modeling For Production With James Schauf

0
65,000 تومان

تکسچرینگ قطار در Maya

Texturing And Shading For Production Maximizing Efficiency In Commercial / Feature Film Pipelines

0
55,000 تومان

مقدمه بر UV Toolkit در MAYA 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To The Uv Toolkit In Autodesk Maya 2018 With Eric Keller

0
55,000 تومان

ایجاد انیمیشن های تیراندازی اول شخص برای بازی ها

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating First Person Shooter Animations For Games With Bill Buckley

3
45,000 تومان

ایجاد مدل موی زنانه برای تولید با MAYA XGEN

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating A Female Hairstyle For Production With Maya Xgen With Bruno Tornisielo

0
45,000 تومان

رندرینگ لایه های مختلف در V-ray و Maya

Multi-pass Rendering with V-Ray and Maya By Daniel Miller

0
45,000 تومان

یووی کردن کاراکتر بازی در Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

UV Mapping Game Characters in Maya By Eddie Russell

0
45,000 تومان

تکنیک های پوست اندازی کاراکتر در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Techniques for Effective Character Skinning in Maya By Carla Heinzel

0
45,000 تومان

مدلسازی حیوانات برای بازی‌ها در مایا 1

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Stylized Animal Modeling for Games By Micah Masbaum

0
45,000 تومان

ریتوپولوژی کاراکتر بازی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Retopologizing Game Characters in Maya By Justin Marshall

0
45,000 تومان

رندر دود و آتش توسط آرنولد در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rendering Volumes and Effects with Arnold and Maya By Pankaj Malik

0
45,000 تومان

ریگ کردن در مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Parallel-friendly Rigging in Maya 2018 By Joshua Gaines

0
45,000 تومان

داینامیک مایا : ابرها و آسمان

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya Dynamics: Interactive Clouds and Skies By Joel Berg

0
45,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

Maya 2018 Fundamentals By Eddie Russell, Justin Marshall and Kyle Green

0
60,000 تومان

داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost توسط تاد پالامار : …

0
45,000 تومان

رندرینگ محیط داخلی در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Interior Rendering Strategies with Arnold and Maya By Kirt Haymore

0
35,000 تومان

اصول و مبانی آموزش V-Ray برای مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Fundamentals of V-Ray for Maya By Dariush Derakhshani

0
45,000 تومان

رندرینگ محیط خارجی در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Exterior Rendering Strategies with Arnold and Maya By Jeff Masters

0
35,000 تومان

انیمیشن ترکیبی صورت و دست در Maya

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Expressive Face and Hand Hybrid Animation By Mark Butler

0
55,000 تومان

کاوش کردن در ابزارهای مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Exploring Maya 2018 By Justin Marshall

0
25,000 تومان

انیمیت راه رفتن کاراکتر کارتونی در Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Animating a Walk Cycle in Maya By Brett Vanderkist

0
35,000 تومان

مدلسازی کاراکتر هیولا در مایا و زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Digital Creature Creation in ZBrush Photoshop and Maya

0
25,000 تومان

ریتوپولوژِی کاراکتر برای انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Retopology Animation

0
35,000 تومان

ایجاد مایعات در بایفراست و مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Bifröst Fluids

0
35,000 تومان

ویژگیهای مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Maya 2018 New Features

0
25,000 تومان

نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Maya 2019 Essential Training

0
55,000 تومان

رندرینگ به روش Thea Render

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Animating Thea Render

0
55,000 تومان

رندرینگ کاراکتر بتمن در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Look Development using Maya and Arnold

0
55,000 تومان

آشنایی با پلاگین nhair در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Understanding the Basics of nHair in Maya By Antony Ward

0
65,000 تومان

مدلسازی کاراکتر زنانه در Daz و مایا و آرنولد

Character Creation in Maya with Daz, Xgen and Arnold. By  Romain Chauliac

1
85,000 تومان

ساخت مو در کاراکتر اسب بالدار در xgen و مایا

ساخت مو در کاراکتر اسب بالدار در xgen و مایا ساخت مو در کاراکتر اسب بالدار در xgen و مایا…

0
35,000 تومان

آموزش Maya’s Skeleton در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Maya Rigging Reference Library: Skeleton Menu

0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
85,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2

Intro to Maya : A 10-week introductory course using Maya

0
350,000 تومان

مدلسازی کشتی دزدان دریایی در مایا

3D Modeling: Learn how to model 3D Cartoons in Maya

0
65,000 تومان

مدلسازی خودروی کارتونی در مایا

Learn to Model a Cartoon Car in Maya – uDemy Course

0
65,000 تومان

خلق صحنه های طبیعی در مایا

Learn Maya A Beginners guide to Creating Realistic Scenes

0
65,000 تومان

ساخت موزیک ویدئوی worms در مایا و افترافکت

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

The Making Of Worms Music Video Shot Breakdown With Sil Van Der Woerd

0
25,000 تومان

طراحی و مدلسازی کاراکتر jester

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

The Making Of Jester

1
75,000 تومان

مدلسازی و نقاشی درخت ها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Creating Trees In Maya / Paint Effects Forest Techniques, Part Three With Alex Alvarez

0
65,000 تومان

آموزش اکتان رندر در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Octane Render For Maya With Eric Keller

0
55,000 تومان

رندرینگ لایه ها و ترکیب آنها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

رندرینگ لایه ها و ترکیب آنها در مایا رندرینگ لایه ها و ترکیب آنها در مایا : امروز ما خوشحالیم…

0
45,000 تومان

مدلسازی کاراکتر مردانه در مایا و زیبراش

Realistic Character Modeling For Game In Maya and Zbrush

2
150,000 تومان
0
75,000 تومان

آموزش مقدماتی Redshift در مایا

Introduction To Redshift For Maya With Christophe Desse

0
150,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Maya 2017 – Interface and Workflow with Eric Keller

0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2016

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Maya 2016 : Interface and Workflow with Eric Keller

0
45,000 تومان

مدلسازی 3 بعدی محیط بیرونی برای بازی در Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Environment Modeling For Games With Nate Stephens

0
45,000 تومان

نورپردازی حرفه ای برای ساخت انیمیشن 2

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

Efficient Cinematic Lighting 2 Lighting For Animation With Jeremy Vickery

0
150,000 تومان

توسعه بازی 3 بعدی در مایا و یونیتی

توسعه بازی 3 بعدی در مایا و یونیتی توسعه بازی 3 بعدی در مایا و یونیتی : اگر به ایجاد…

0
25,000 تومان

ریگ حرفه ای برای تولیدات انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Creature Rigging For Production With Perry Leijten

0
55,000 تومان

انیمیت مبارزه برای ساخت گیم در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Combat Animation for Games

0
45,000 تومان

دینامیک گرد و غبار در برخورد اشیا در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Simulating Dust Dynamics for Object Impacts in Maya

0
65,000 تومان

مدلسازی منظره فانتزی در مایا

3D Exterior Set Design – Fantasy Landscape

0
45,000 تومان

ریگ و انیمیت حیوانات در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Animal Animations in Maya By Floyd Bishop

0
45,000 تومان

مدلسازی حرفه ای خودروی زرهی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Professional Series: Modeling Military Vehicles in Maya By Justin Marshall

0
45,000 تومان

تکنیک های نورپردازی حرفه ای در مایا و آرنولد

Studio Lighting Techniques with Maya and Arnold By Simon Brown

0
45,000 تومان

مدلسازی کانسپت 3 بعدی ساعت در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

Product Visualization with Maya and Arnold By Kirt Haymore

0
60,000 تومان

اصول و مبانی ریگ حرفه ای در Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Rigging Fundamentals By Peter Gend

0
35,000 تومان