دوره آموزشی ایجاد بافت مو واقعی UE4 با Wingfox

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

UE4 for Real-Time Hair Course (2021) with Andre Pires

0
250,000 تومان

شبیه سازی پیشرفته آب در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Rebelway – Houdini Advanced Water FX

0
200,000 تومان

بهینه سازی تنظیمات بازیها در آنریل انجین و مایا

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

optimization for games: settings, materials, textures & commands

0
200,000 تومان

آموزش ساخت انیمیشن سه بعدی علمی تخیلی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Motion Capture Animation: Animate a 3D Sci-Fi Loop in Autodesk Maya

0
200,000 تومان

مدلسازی کاراکتر انیمیشن از ایده تا رندر نهایی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

creating stylized characters for production

0
200,000 تومان

مدلسازی حرفه ای در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

PHOTOREALISTIC CHARACTER LOOK DEV IN MAYA & ARNOLD

0
212,500 تومان

ساخت تکسچر و متریال برای فیلم توسط ماری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

material texturing for production in mari & maya

0
300,000 تومان

ریگ صورت و فک با پایتون در maya

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

RIGGING THE JAW WITH PYTHON IN MAYA

0
237,500 تومان

اسکریپت نویسی و پایتون در مایا

بدون امتیاز 0 رای
263 تومان

MASTER RIGGING & PYTHON SCRIPTING IN MAYA

0
263 تومان

مدلسازی کاراکتر تخیلی در مقیاس واقعی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

DESIGNING & MODELING A CREATURE WITH SCALES

0
200,000 تومان

ریگینگ کاراکتر در مایا برای تولید بازی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

CHARACTER RIGGING IN MAYA FOR GAME PRODUCTION

 

0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

نورپردازی سینمایی حرفه ای با Jeremy Vickery

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Efficient Cinematic Lighting With Jeremy Vickery

0
212,500 تومان

ایجاد سایه‌ و تکسچر واقعی در Maya و Red Shift

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

LIGHTING & LOOK DEV ESSENTIALS VOL 2 : SHADING & TEXTURING

0
212,500 تومان

رندرینگ محصول با وی ری و مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Product Rendering with V-Ray (2020) with Jesse Flores

0
212,500 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Creating Procedural Environments In Houdini With Wojtek Piwowarczyk

0
212,500 تومان

آموزش خلق موی مردانه با XGEN

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Creating A Male Groom With Xgen An Introduction To Hair Grooming In Maya & Mari With Crystal Bretz

0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Introduction to Maya 2020

0
200,000 تومان
1
375,000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Gathering

بدون امتیاز 0 رای
62,500 تومان

The Making of ‘Gathering

0
62,500 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Fume

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

the making of fume

0
212,500 تومان

مدلسازی یک هیولای دریایی در Maya و ZBrush

Creating a Sea Creature in Maya and ZBrush By Darrell Abney

0
162,500 تومان

ایجاد لباس واقعی در ZBrush

Creating Realistic Clothing in ZBrush By David Jones

0
162,500 تومان

تغییر فرم لباس کاراکتر با تکسچر در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Character Variation with Texture Maps

0
162,500 تومان

مدلسازی زره جنگی زنانه در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Building Futuristic Armor in ZBrush

0
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان

مدلسازی زمرد جادویی در مایا و زیبراش

Asset Pipeline in Maya and ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

ایجاد نورپردازی سینمایی زیر آب در مایا

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Cinematic Underwater Lighting in Maya

0
162,500 تومان

رندرینگ پرنده رباتیک در V-Ray و Maya

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

look development with v-ray for maya

0
162,500 تومان

خلق محیط با جزئیات بالا در V-ray و Maya

CREATING A SCI-FI ALLEYWAY DETAILED ENVIRONMENT TECHNIQUES

0
150,000 تومان

رندرینگ پیشرفته کامیون برای استفاده در فیلم در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Advanced V-Ray Techniques for Film and TV By Ashish Dani

0
85,000 تومان

آموزش رندر کاراکتر هیولا در وی ری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Character Look Development in V-Ray and Maya By Clifford Otomi Green

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ خودرو در V-Ray 3

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Introduction to V-Ray 3 for Maya TAUGHT BY DARIUSH DERAKHSHANI

0
75,000 تومان

نورپردازی و شیدرینگ روبات توسط V-Ray در مایا

Lighting and Shading in V-Ray for Maya By Oasim Karmieh

0
45,000 تومان

رندرینگ کانسپت معماری در مایا و وی ری

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating a Presentation-ready Architectural Visualization in Maya and V-Ray

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ حلزون توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Utilizing Advanced Shading Techniques Using V-Ray in Maya By Miguel Delosrios

0
55,000 تومان

نورپردازی و رندر کاراکتر سرباز توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Lighting and Rendering a Sci-Fi Hero using V-Ray in Maya By Clifford Otomi Green

0
55,000 تومان

نورپردازی صحنه برای فیلم سینمایی با V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Lighting a Scene for Feature Film with V-Ray in Maya By Clifford Otomi Green

0
55,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ خودرو توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Lighting a Car with V-Ray in Maya By Clifford Otomi Green

0
65,000 تومان

آموزش رندرینگ مو و خز در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Developing a Workflow for Rendering Fur in V-Ray

0
45,000 تومان

رندرینگ خلاقانه موجودات ریز در مایا و وی ری

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creative Development Procedural Texturing in Maya and V-Ray

0
45,000 تومان

ایجاد منظره باتلاقی با استفاده از V-Ray Scatter در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating a Swampy Landscape Using V-Ray Scatter in Maya By Terry Riyasat

0
45,000 تومان

رندر پوست طبیعی بوسیله V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating a Photorealistic Skin Shader in Maya and V-Ray By Clifford Otomi Green

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندر موتورسیکلت در V-ray و مایا

Advanced Lighting and Rendering Techniques in V-Ray for Maya

0
50,000 تومان

آموزش جامع کامپوزیت و فیلمسازی

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Live Action & CG 3 – In Depth Compositing

0
85,000 تومان

آموزش ساخت گیاهان در مایا و آنریل انجین

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Game-Ready Tree Creation from Maya to Unreal

0
45,000 تومان

انتقال کاراکتر انیمیشنی از Maya به Unity

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Game Character Animation in Unity and Maya

0
55,000 تومان

طراحی کاراکتر برای بازی در TopoGun

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Game Vehicles in Maya and TopoGun

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی 2020 Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Substance Painter with Christophe Desse

0
65,000 تومان

تکسچرینگ هواپیما و خلبان در Substance

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Demystifying Substance Designer An Artistic Approach With Christophe Desse

1
65,000 تومان

آموزش تکسچرینگ کاراکتر بازی در Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Texturing a Game Character in Substance Painter and Designer By David Connely

0
75,000 تومان

آموزش تکسچرینگ در Substance

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Texturing in Substance Designer and Painter TAUGHT BY CHARLES CHOREIN

1
65,000 تومان

تکنیک های ساخت تکسچر در Substance

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Fundamentals in Substance Designer & Painter TAUGHT BY CHARLES CHOREIN

0
65,000 تومان

آموزش تکسچرینگ اشکال پیچیده در Substance و Zbrush

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Complex Designs And Patterns Substance Designer And Zbrush Techniques With Nate Stephens

0
45,000 تومان

آموزش رقص کاراکتر کارتونی در مایا و آنریل

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Maya & Unreal 3D Character Kpop Dance Animation Fundamentals

0
75,000 تومان

آموزش رندرینگ طبیعی پرواز هلکوپتر در V-Ray و Maya

Photorealism in VRAY for maya TAUGHT BY PETER HARTWIG

0
75,000 تومان

آموزش Hypershade در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

V-Ray Hypershade Nodes in Maya By Kyle Green

0
35,000 تومان

آموزش مقدماتی V-RAY در MAYA 2011

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Introduction to V-Ray for Maya By Kyle Green

0
35,000 تومان

مدلسازی خودرو در maya و silo

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creative Development – Real-Time Vehicle Creation in Maya and Silo

0
45,000 تومان

مدلسازی کاراکتر دختر گاوچران در مایا و سیلو

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Modeling a Cowgirl Character in Maya and Silo By Antony Ward

0
35,000 تومان

مقدمه ای بر نورپردازی در مایا و رندرمن

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Introduction to Lighting Concepts and Rigs with Maya and RenderMan By Miguel Lleras Villaveces

1
35,000 تومان

استفاده از Hybrido برای ایجاد شکلات واقعگرایانه در RealFlow

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

استفاده از Hybrido برای ایجاد شکلات واقعگرایانه در RealFlow استفاده از Hybrido برای ایجاد شکلات واقعگرایانه در RealFlow توسط  ادوارد…

0
25,000 تومان

نورپردازی و کامپوزیت یک صحنه در RenderMan RIS

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Look Development, Lighting and Compositing for a Noir Scene in RenderMan RIS By Miguel Lleras Villaveces

0
65,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ یک سکانس کوتاه توسط Renderman

Lighting a Short Film Sequence in RenderMan By Miguel Lleras Villaveces

0
65,000 تومان

ایجاد محیط واقعیت مجازی با استفاده از فوتوگرامتری

Environment Creation For Vr Using Photogrammetry With Guilherme Rambelli

0
55,000 تومان

طراحی کانسپت علمی تخیلی در مایا و فتوشاپ

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Sci-Fi Concept Art in Photoshop and Maya

0
45,000 تومان

شبیه سازی رقص کاراکتر دودی در NUKE و مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Simulating Fast-moving Smoke Characters in Maya and NUKE By Peter Gend

0
55,000 تومان

پایپ لاین استوری برد تا انیمیشن عنکبوت رباتیک در مایا

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

Infiltrator Production Pipeline

0
180,000 تومان
0
25,000 تومان

اصلاح شکلهای ترکیبی در Mudbox و Maya

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Blend Shape Workflows in Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
25,000 تومان

ایجاد حالات صورت در Mudbox و Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Creating Facial Expressions in Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
35,000 تومان

آموزش استفاده از Ptex برای تکسچرینگ در Mudbox و RenderMan

Using Ptex for Texturing and Look Dev in Mudbox and RenderMan RIS By Miguel Lleras Villaveces

0
35,000 تومان

پایپ لاین کاراکتر دایناسور با mudbox و maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Pipeline Integration with Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
35,000 تومان

مدلسازی کاراکتر اسباب بازی در مودباکس

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Mudbox 2015 By Justin Marshall

0
45,000 تومان

مدلسازی نقاب آفریقایی 3 بعدی با مایا و مودباکس

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Creating an African Tribal Mask for 3D Printing in Maya and Mudbox

0
35,000 تومان

مدلسازی چکش ثور با maya مایا و mudbox

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Asset Pipeline in Maya and Mudbox By Justin Marshall

0
35,000 تومان

آموزش تکنیک نورپردازی زیر آب برای فیلم

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Look Development And Lighting Techniques For Film The Making Of “the Ningyo” With Miguel Ortega

0
65,000 تومان

نکات و ترفندهای تراکینگ برای تولید فیلم در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Syntheyes Tracking For Production Essential Tips, Tricks, And Theories

0
65,000 تومان

آموزش مدلسازی و تکسچرینگ موتور سیکلت در مایا

Hard Surface Vehicle Modeling in Maya 2020 by David Bittorf

0
85,000 تومان

آموزش تکسچرینگ مدل هواپیما در مایا و Substance Painter

How To Texture 3D Aircraft Model In Maya & Substance Painter

1
65,000 تومان

دوازده تکنیک برای ساخت انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

12 Principles of Animation in Maya By Delano Athias

0
35,000 تومان

آموزش ساخت انیمیشن با رفرنس ویدئو در مایا

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Character Animation And Video Reference Professional Workflow With Sarah Arduini

0
75,000 تومان

آموزش ریگ کاراکتر تخیلی برای بازی کامپیوتری

Rigging for Games An 8-week course focused on developing game-ready rigs in Maya

0
150,000 تومان

رندر شهر کارتونی بوسیله آرنولد در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To Arnold Essential Tips And Production Workflow With Robert Chapman

0
55,000 تومان

انیمیت مبارزه دو ابر قهرمان در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Previs To Final Animation Composition, Lenses, Shot Design And Animation With Elaina Scott

0
45,000 تومان
0
65,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2019 : متریالها و تکسچرها

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya 2019 Fundamentals: UVs, Materials, and Textures By Eddie Russell

0
35,000 تومان

آموزش نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya 2019 Essential Training

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندر پرتره 3 بعدی توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Lighting The Cg Portrait Character Lighting In Vray Next With Chris Barischoff

0
65,000 تومان

نکات ضروری در مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya 2020 Essential Training

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Introduction To Maya 2019 Interface And Workflow With Eric Keller

0
85,000 تومان
0
75,000 تومان

بررسی کتابخانه نود های رندر در مایا : سطوح

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya Rendering Nodes Reference Library: Surfaces By Kyle Green

0
45,000 تومان

مدلسازی کاراکتر زنانه استیلایز شده در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating A Stylized Female Character The Making Of Lyn-z With Crystal Bretz

0
45,000 تومان

تکنیک های ایجاد ریگ مدل برای فیلم

Character Rigging Production Techniques

0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

مدلسازی واقعگرایانه و طبیعی مو در زیبراش و مایا

Create Realistic 3D Hair With Zbrush and Maya (Fibermesh)

1
45,000 تومان