تکنیک های سایه زدن برای هودینی و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

procedural shading techniques for houdini & arnold

0
350,000 تومان

مقدمه ای بر نورپردازی برای انیمیشن در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Introduction To Lighting For Animation With Alexander Corllb

0
35,000 تومان

رندر دود و آتش توسط آرنولد در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rendering Volumes and Effects with Arnold and Maya By Pankaj Malik

0
45,000 تومان

رندرینگ محیط داخلی در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Interior Rendering Strategies with Arnold and Maya By Kirt Haymore

0
35,000 تومان

رندرینگ کاراکتر بتمن در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Look Development using Maya and Arnold

0
55,000 تومان
1
45,000 تومان

رندرینگ اقیانوس در مایا و RealFlow

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rendering a RealFlow Ocean in Maya By Joel Berg

0
45,000 تومان

اصول رندرینگ توسط آرنولد در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Fundamentals of Arnold for Maya By Eddie Russell

0
45,000 تومان

مدلسازی سطوح سخت در مایا 2017

Hard Surface Shading in Maya with Arnold – Fuze07

0
85,000 تومان

استراتژی های رندرینگ با Arnold و Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Linear Workflow Rendering Strategies with Arnold and Maya By Kirt Haymore

0
45,000 تومان