نورپردازی و رندر موتورسیکلت در V-ray و مایا

Advanced Lighting and Rendering Techniques in V-Ray for Maya

0
50,000 تومان

رندرینگ ربات ترانسفورمر در رندرمن و کاتانا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Look Development for Production Assets with Katana and RenderMan

0
45,000 تومان

فتوشاپ برای دوره پس پردازش مبتنی بر Arch Viz

Photoshop for Arch Viz: Project Based Post-Processing Course – learn 3D Rendering

0
55,000 تومان

اصول و مبانی نورپردازی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Lighting Fundamentals By Ed Whetstone

0
35,000 تومان

اصول رندرینگ توسط آرنولد در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Fundamentals of Arnold for Maya By Eddie Russell

0
45,000 تومان