مدلسازی سر روبات در زیبراش 4

Zbrush 4R7 ‘ Robot Head’ modeling tutorial series

0
112,500 تومان
0
55,000 تومان

طراحی استوری بردهای مفهومی : داستان سرایی و مبارزه

Digital Training Conceptual Storyboarding Storytelling And Struggle

0
45,000 تومان

خلق کانسپت تخیلی از یک منظره در فتوشاپ

خلق کانسپت تخیلی از یک منظره در فتوشاپ خلق کانسپت تخیلی از یک منظره در فتوشاپ : این عنوان تکنیک های…

0
45,000 تومان

طراحی کانسپت علمی تخیلی در مایا و فتوشاپ

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Sci-Fi Concept Art in Photoshop and Maya

0
45,000 تومان
0
65,000 تومان

طراحی کانسپت ربات ترانسفومر در فتوشاپ

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

Transforming Robot Production Pipeline Volume 1: Concept and Design By Eddie Russell

0
150,000 تومان

ایجاد کانسپت تجاری خلاقانه در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Guerrilla Commercial Design Concept in Maya By Ed Whetstone

0
35,000 تومان