مدلسازی 3 بعدی محیط بیرونی برای بازی در Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Environment Modeling For Games With Nate Stephens

0
45,000 تومان

مدلسازی اشکال پیچیده هندسی در مایا قسمت 3

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Professional Tips for Modeling Complex Shapes: Part 3 By Paul Conner

0
45,000 تومان

مدل سازی دکوراسیون داخلی در Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Modeling Interiors in Maya By Justin Marshall

0
45,000 تومان

مدلسازی و تکسچرینگ با رزولوشن پایین در مایا

بدون امتیاز 0 رای
27,000 تومان

Modeling and Texturing a Low Poly Game Environment in Maya By Donna Bennett

0
27,000 تومان

مدل سازی و رندر قطار کارتونی در مایا

Modeling and Rendering a Cartoon Train in Maya.

0
25,000 تومان

مدل سازی و تنظیمات منوی Normals

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Maya Modeling Reference Library: Normals By Dan LeFebvre

0
25,000 تومان

مدلسازی دوچرخه در مایا 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Modeling in Maya 2012 By Justin Marshall

0
45,000 تومان

آشنایی با NURBS در مایا 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Exploring NURBS in Maya By Justin Marshall

0
45,000 تومان