0
35,000 تومان

آموزش اسکالپ کاراکتر تخیلی در مایا و مادباکس

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Sculpting Workflows in Mudbox By Justin Marshall

0
35,000 تومان

آموزش استفاده از Ptex برای تکسچرینگ در Mudbox و RenderMan

Using Ptex for Texturing and Look Dev in Mudbox and RenderMan RIS By Miguel Lleras Villaveces

0
35,000 تومان

Ptex تکسچرینگ کاراکتر با استفاده Maya و Mudbox

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Painting and Rendering Ptex Textures Using Mudbox and Maya By Eddie Russell

0
35,000 تومان