ریگ کردن در مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Parallel-friendly Rigging in Maya 2018 By Joshua Gaines

0
45,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر هیولای دریایی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rigging Sea Creatures in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

استفاده از کنترل ریگ کاراکتر برای انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Reusing Control Rigs in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان