آموزش Maya’s Skeleton در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Maya Rigging Reference Library: Skeleton Menu

0
65,000 تومان

ریگ حرفه ای برای تولیدات انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Creature Rigging For Production With Perry Leijten

0
55,000 تومان

اصول و مبانی ریگ حرفه ای در Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Rigging Fundamentals By Peter Gend

0
35,000 تومان