تکنیک های ایجاد ریگ مدل برای فیلم

Character Rigging Production Techniques

0
55,000 تومان

اصول و مبانی ریگ حرفه ای در Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Rigging Fundamentals By Peter Gend

0
35,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011 ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011 توسط دلانو آتیاس : در این آموزش مایا…

0
45,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر هیولای دریایی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rigging Sea Creatures in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

ریگینگ مدل توسط زبان برنامه نویسی پایتون در Maya

Procedural Rigging in Python with Custom Library in Maya

0
75,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2016

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Maya 2016 By Justin Marshall, Delano Athias and Eddie Russell

0
65,000 تومان

طراحی کنترل‌ها با بازخورد تغییر شکل در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Designing Controls with Deformation Feedback in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان