طراحی texture در Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

Substance Painter Texturing for Beginners

0
450,000 تومان

دوره آموزشی ایجاد بافت مو واقعی UE4 با Wingfox

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

UE4 for Real-Time Hair Course (2021) with Andre Pires

0
250,000 تومان

ایجاد یک تصویر کاراکتر تلطیف شده سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

creating a stylized 3d character illustration

0
200,000 تومان

شبیه سازی پیشرفته آب در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Rebelway – Houdini Advanced Water FX

0
200,000 تومان

مدلسازی قهوه ساز در unity

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

CGPARS CGPARS CGPARS CGPARS CGPARS

0
250,000 تومان
0
200,000 تومان

تسلط بر نورپردازی و سایه زدن با 21-draw

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

MASTERING LIGHTING AND SHADING

0
200,000 تومان

طراحی پوزهای کاراکتر کارتونی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

drawing character poses with personality

0
200,000 تومان

آموزش ایجاد پوشش گیاهی برای بازی ها

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

Creating Vegetation for Games

0
237,500 تومان

آموزش هنر مفهومی محیطی برای مبتدیان

Environment Concept Art Course In Blender And Photoshop For Beginners

0
200,000 تومان

آموزش کامل ساخت فیلم انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Making an Animated Movie

0
200,000 تومان

آموزش اسکالپت سه بعدی در بلندر

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Master 3D Sculpting in Blender

0
200,000 تومان

مدلسازی سیاهچال فانتزی در بلندر

Polygon Modeling Boot Camp Vol. 1: Dungeon

0
300,000 تومان

آموزش تکسچرینگ دیوار در Blender

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

Procedural Texturing | Blender Master Class

0
300,000 تومان

براش های نیمه واقعی در (Photoshop و Procreate)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Semi Realistic Brushes (Photoshop and Procreate)

0
200,000 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 2021

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

INTRODUCTION TO ZBRUSH 2021

0
450,000 تومان

بهینه سازی تنظیمات بازیها در آنریل انجین و مایا

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

optimization for games: settings, materials, textures & commands

0
200,000 تومان

آموزش ایجاد رندرهای فوق حرفه ای با Lumion

Learn how to create stunning renders with Lumion

0
225,000 تومان

آموزش نورپردازی با RED SHIFT

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

lighting & look dev essentials vol. 1: lighting theory

0
200,000 تومان

مدلسازی کاراکتر انیمیشن از ایده تا رندر نهایی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

creating stylized characters for production

0
200,000 تومان

شبیه سازی اقیانوس ها با هودینی

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

introduction to the houdini ocean toolset

0
237,500 تومان

مدلسازی حرفه ای در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

PHOTOREALISTIC CHARACTER LOOK DEV IN MAYA & ARNOLD

0
212,500 تومان

ساخت تکسچر و متریال برای فیلم توسط ماری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

material texturing for production in mari & maya

0
300,000 تومان

تکنیک های سایه زدن برای هودینی و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

procedural shading techniques for houdini & arnold

0
350,000 تومان

مدلسازی کاراکتر RED MYST با مارتن ورهوفن

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

the making of “red myst” with maarten verhoeven

0
237,500 تومان

مدلسازی مفهومی موجود ترسناک در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

original creature concepts

1
200,000 تومان

آموزش ساخت مناظر طبیعی با Gaea

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

Gaea Essentials: Create Realistic Procedural Environments

0
237,500 تومان

عکسبرداری سه بعدی سر و صورت با تک دوربین

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

CREATING DIGITAL DOUBLES WITH SINGLE-CAMERA PHOTOGRAMMETRY

0
200,000 تومان

مقدمه ای بر Substance Painter 2020

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

Introduction To Substance Painter 2020

 

0
375,000 تومان

ویرایش عکس های 360 درجه در فتوشاپ و افتر افکت

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Editing 360 Degree Photos in Photoshop & After Effects

0
200,000 تومان

اصول طراحی گرافیک با تیموتی سامارا

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Graphic Design Fundamentals: Getting Started

0
200,000 تومان

طراحی پر انرژی و زنده با دیوید کولمن

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

Animal Character Design with David Colman

0
500,000 تومان

مقدمه ای بر طراحی موجودات تخیلی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Introduction To Creature Design: Volume 1sketching Concepts For Film, Tv & Games With Kyle Brown

0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی FLIP Fluids در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Introduction To Flip Fluids In Houdini

0
212,500 تومان

ایجاد سایه‌ و تکسچر واقعی در Maya و Red Shift

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

LIGHTING & LOOK DEV ESSENTIALS VOL 2 : SHADING & TEXTURING

0
212,500 تومان

ایجاد محیط های طبیعی در GAEA و هودینی 2020

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

creating procedural environments in gaea & houdini
icy cliffs & rocky terrain with rasha shalaby

 

0
300,000 تومان

طراحی موجودات ترسناک برای بازی ها 

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

ENEMY CREATURE DESIGN FOR GAMES

0
212,500 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Creating Procedural Environments In Houdini With Wojtek Piwowarczyk

0
212,500 تومان

آموزش خلق موی مردانه با XGEN

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Creating A Male Groom With Xgen An Introduction To Hair Grooming In Maya & Mari With Crystal Bretz

0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Introduction to Maya 2020

0
200,000 تومان

طراحی و مدلسازی برای تولید فیلم در زیبراش  

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Designing for Production in ZBrush with Rafael Grassetti

0
187,500 تومان

طراحی کاراکتر طبیعی در زیبراش

Mastering ZBrush 4R8 with Paul Gaboury

1
375,000 تومان

مدلسازی و رندر چاقو در ZBrush و KeyShot

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Zbrush and Keyshot for Product Design and Rendering

0
112,500 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 4R8

Introduction to ZBrush 4R8

0
375,000 تومان

مدلسازی کاراکتر 3 بعدی مردانه در زیبراش

  Creating Hyper Realistic Characters in ZBrush Hossein Diba

0
237,500 تومان

 مدلسازی کاراکتر استیلایز شده در ZBrush 

SkySurfer. Stylized сharacter modeling By dozen

0
187,500 تومان

مدلسازی کامیون در زیبراش قسمت 1 -2 -3

1-2-3- Kirill Chepizhko – Recovery Truck Concept Part

0
187,500 تومان

تغییر فرم لباس کاراکتر با تکسچر در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Character Variation with Texture Maps

0
162,500 تومان

مدلسازی زمرد جادویی در مایا و زیبراش

Asset Pipeline in Maya and ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

خلق محیط با جزئیات بالا در V-ray و Maya

CREATING A SCI-FI ALLEYWAY DETAILED ENVIRONMENT TECHNIQUES

0
150,000 تومان

ساخت متریالها برای معماران در آنریل انجین

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Unreal Engine Materials Architectural Visualization

0
45,000 تومان

ساخت متریالها در آنریل انجین

ساخت متریالها در آنریل انجین ساخت متریالها در آنریل انجین : در این نمایش، مربی با توضیح مفصلی از گره‌های متریال…

0
45,000 تومان

ابزارهای توپولوژی در TopoGun 2

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Topology Tools in TopoGun 2.0

0
45,000 تومان

طراحی کاراکتر برای بازی در TopoGun

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Game Vehicles in Maya and TopoGun

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Substance Painter 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To Substance Painter 2018 Zero To Hero In 3 Hours With Christophe Desse

0
55,000 تومان

آموزش تکسچرینگ نارنجک قسمت 1 و 2

Grenade Asset in Substance Volume 1

0
45,000 تومان

آموزش ساخت تکسچر در Substance Designer

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Substance Designer Texture Creation With Rogelio Olguin

0
65,000 تومان

اصول و مبانی Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Substance Painter Fundamentals By Victor Kam

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی 2020 Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Substance Painter with Christophe Desse

0
65,000 تومان

تکسچرینگ دیوار بتنی در Substance Designer

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Up Running Substance Designer

0
45,000 تومان

آموزشهای ضروری Substance Designe

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Substance Designer 2017 Essential Training

0
55,000 تومان

ایجاد شن و ماسه با Substance Designer

creating beach sand in subsance designer

0
5,000 تومان

شیدرینگ سقف ساختمان در Substance

Roof Shader in Substance Volume 3

0
45,000 تومان

ایجاد تکسچرینگ تجهیزات داخل بازی با Substance

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Game Environment Textures with Substance Suite By Dan John Cox

0
45,000 تومان

آموزش تکسچرینگ در Substance

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Texturing in Substance Designer and Painter TAUGHT BY CHARLES CHOREIN

1
65,000 تومان

تکنیک های ساخت تکسچر در Substance

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Fundamentals in Substance Designer & Painter TAUGHT BY CHARLES CHOREIN

0
65,000 تومان

آموزش تکسچرینگ اشکال پیچیده در Substance و Zbrush

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Complex Designs And Patterns Substance Designer And Zbrush Techniques With Nate Stephens

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Introduction to Substance Painter By Eddie Russell

0
35,000 تومان

آموزش Substance designer قسمت 1 و 2

Substance Designer Workflow Volume 2

0
35,000 تومان

مدلسازی خودرو در maya و silo

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creative Development – Real-Time Vehicle Creation in Maya and Silo

0
45,000 تومان

تکسچرینگ پوست انسان در فتوشاپ

[antCGi] – Skin Painting Tutorial

1
45,000 تومان

تسلط بر انتخاب ها و ماسک ها در فتوشاپ

Mastering Selections and Masks in Photoshop

0
35,000 تومان

نیروی قدرتمند brush در فتوشاپ

The Amazing Power of the Brush Tool in Photoshop

0
45,000 تومان
0
150,000 تومان

طراحی کانسپت مفهومی در فتوشاپ

Character Concept Design With Johnny Fraser-allen

0
35,000 تومان

آموزش استفاده از Ptex برای تکسچرینگ در Mudbox و RenderMan

Using Ptex for Texturing and Look Dev in Mudbox and RenderMan RIS By Miguel Lleras Villaveces

0
35,000 تومان

پایپ لاین کاراکتر دایناسور با mudbox و maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Pipeline Integration with Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
35,000 تومان

Ptex تکسچرینگ کاراکتر با استفاده Maya و Mudbox

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Painting and Rendering Ptex Textures Using Mudbox and Maya By Eddie Russell

0
35,000 تومان

مدلسازی کاراکتر اسباب بازی در مودباکس

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Mudbox 2015 By Justin Marshall

0
45,000 تومان

مدلسازی نقاب آفریقایی 3 بعدی با مایا و مودباکس

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Creating an African Tribal Mask for 3D Printing in Maya and Mudbox

0
35,000 تومان

مدلسازی چکش ثور با maya مایا و mudbox

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Asset Pipeline in Maya and Mudbox By Justin Marshall

0
35,000 تومان

آموزش اسکالپ پوست دایناسور توسط Mudbox

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Artist Guide to Mudbox

0
45,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش تکسچرینگ مدل هواپیما در مایا و Substance Painter

How To Texture 3D Aircraft Model In Maya & Substance Painter

1
65,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2019 : متریالها و تکسچرها

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya 2019 Fundamentals: UVs, Materials, and Textures By Eddie Russell

0
35,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Introduction To Maya 2019 Interface And Workflow With Eric Keller

0
85,000 تومان

تکسچرینگ قطار در Maya

Texturing And Shading For Production Maximizing Efficiency In Commercial / Feature Film Pipelines

0
55,000 تومان

مقدمه بر UV Toolkit در MAYA 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To The Uv Toolkit In Autodesk Maya 2018 With Eric Keller

0
55,000 تومان

یووی کردن کاراکتر بازی در Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

UV Mapping Game Characters in Maya By Eddie Russell

0
45,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

Maya 2018 Fundamentals By Eddie Russell, Justin Marshall and Kyle Green

0
60,000 تومان

مدلسازی و تکسچرینگ سورتمه در مایا 2

3DMotive – Coaster Cart Asset in Maya Volume 2

0
65,000 تومان

نورپردازی دایناسور برای فیلم در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Trex Lookdev And Lighting With Maya And Arnold With Charles Chorein

0
55,000 تومان

مدلسازی و تکسچرینگ مدل فانتزی در مایا و ماری

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Establishing a Texturing Pipeline Between MARI and Maya By Eddie Russell

1
65,000 تومان

مدلسازی و تکسچرینگ با رزولوشن پایین در مایا

بدون امتیاز 0 رای
27,000 تومان

Modeling and Texturing a Low Poly Game Environment in Maya By Donna Bennett

0
27,000 تومان

آشنایی با Shading Networks در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Shading Networks in Maya By Eddie Russell

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2016

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Maya 2016 By Justin Marshall, Delano Athias and Eddie Russell

0
65,000 تومان