رندر دود و آتش توسط آرنولد در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Rendering Volumes and Effects with Arnold and Maya By Pankaj Malik

0
45,000 تومان

داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost داینامیک مایا : ترکیب کردن ncloth با Bifrost توسط تاد پالامار : …

0
45,000 تومان

ایجاد مایعات در بایفراست و مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Maya Bifröst Fluids

0
35,000 تومان

طراحی کاراکتر و محیط در بایفراست و xgen در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Maya Character and Environment FX with Bifrost and XGen By Todd Palamar

0
45,000 تومان

ایجاد سیل در سطح شهر بوسیله بایفراست در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Flooding a City with Bifrost in Maya

0
45,000 تومان