انیمیت راه رفتن کاراکتر کارتونی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Building Walk Cycles in Maya 2017 By Eric Kunzendorf

0
45,000 تومان

انیمیت حالات مختلف چشم ها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Professional Series: Animating Realistic Eyes in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

انیمیت مبارزه دو کاراکتر در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Character Interaction in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011 ریگ کردن کاراکتر در مایا 2011 توسط دلانو آتیاس : در این آموزش مایا…

0
45,000 تومان

استفاده از کنترل ریگ کاراکتر برای انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Reusing Control Rigs in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

انیمیت و رندر تایم لپس از رشد جوانه درخت در Maya و Modo

بدون امتیاز 0 رای
52,000 تومان

Photorealistic Time-lapse Animation and Rendering in Maya and MODO By Martin Mayer

0
52,000 تومان

انیمیت پیاده روی کاراکتر کارتونی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Creating Walk Cycles in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

ریگ و انیمیت تکان های عضلات برای انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Designing a Jiggle System for Animation in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان