مدلسازی و انیمیت پری دریایی در مایا و بایفراست

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Adding Dynamics to a Mermaid Animation with Bifrost in Maya By Antony Ward

0
35,000 تومان