متحرک سازی برخورد توپ با زمین با وزنهای مختلف در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Animation Fundamentals: Animating Varying Weights By Mark Masters

0
45,000 تومان