آموزش تایپوگرافی با Pluralsight

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Typography: Getting Started

0
200,000 تومان

انواع طراحی Illustrator CC با سبک های گرافیکی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Illustrator CC Designing Type With Graphic Styles

0
200,000 تومان

مدل سازی و بافت حیوانات برای بازی ها

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Modeling and Texturing Animals for Games

0
200,000 تومان

ایجاد انیمیشن شخصیت های بازی در مایا و یونیتی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Game Character Animation in Unity and Maya

0
200,000 تومان

مجسمه سازی شخصیت های بازی در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Game Character Sculpting in ZBrush

0
200,000 تومان

آموزش Cinder با جووانی دیکانیو

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Getting Started With Cinder

0
200,000 تومان

مبانی هنر مفهومی در محیط بازی با تیمو هیلگر

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Game Environment Concept Art Fundamentals

0
200,000 تومان

ایجاد شخصیت های کارتونی در 3ds Max

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

Creating Cartoon Characters in 3ds Max

0
300,000 تومان

ایجاد یک طرح بروشور چند صفحه ای در InDesign

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Creating a Multi-Page Brochure Layout in InDesign

0
200,000 تومان

ابزارهای توپولوژی در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Topology Tools in ZBrush

0
112,500 تومان

مدلسازی کاراکتر هیولا برای ساخت بازی در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Game Creature Sculpting Fundamentals By Dan John Cox

0
162,500 تومان

مجسمه سازی کاراکتر ترسناک در ZBrush

Sculpting a Creature Bust in ZBrush By Lee Magalhaes

0
187,500 تومان

مدلسازی کاراکتر ترسناک 3 بعدی در ZBrush

Conceptualizing 3D Horror Models in ZBrush By Fabrizio Bortolussi

0
187,500 تومان

آموزش اسکالپ بینی انسان در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

sculpting human noses in zbrush

0
112,500 تومان

آموزش اسکالپ گوش انسان در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Sculpting Human Ears in ZBrush

0
112,500 تومان

مدلسازی موی مردانه توسط FiberMesh در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

FiberMesh Integration with ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

آموزش مدلسازی پارچه و لباس در زیبراش

CD Cloth Sculpting Workflows in ZBrush with Lee Magalhães

0
187,500 تومان

مدلسازی سریع کاراکتر گرگینه در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Working Quickly in ZBrush By Justin Marshall

 

0
112,500 تومان

مدلسازی کاراکتر غول برای پرینت سه بعدی در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Creative Development Modeling a Character for 3D Printing in ZBrush

0
187,500 تومان

ایجاد موهای بلند با استفاده از FiberMesh در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Long Hair Using FiberMesh in ZBrush By Joseph Drust

0
162,500 تومان

مدلسازی کاراکتر هیولا در زیبراش 4

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

What’s New in ZBrush 4 By Justin Marshall

0
112,500 تومان

آموزش کار با Spotlight در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Working with Spotlight in ZBrush 4

0
112,500 تومان

کار با ShadowBox در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Working with ShadowBox in ZBrush 4

0
112,500 تومان

اسکالپ کاراکتر برای تصویر سازی در زیبراش

Sculpting Models for Illustration in ZBrush By Cezar Brandao

0
237,500 تومان
0
137,500 تومان

مجسمه سازی دیجیتالی فیل در zbrush

Sculpting a Realistic Elephant in ZBrush

0
162,500 تومان

ساخت اژدهای افسانه ای چینی در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Sculpting a Dragon Scroll Asset in ZBrush By Pierre Rogers

0
162,500 تومان

بهبود کیفیت رندرینگ در ZBrush 

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Rendering Enhancements in ZBrush 4 By Kyle Green

0
112,500 تومان

استفاده از طبیعت برای خلق موجودات تخیلی

Referencing Nature for Unique Creature Creation in ZBrush

0
162,500 تومان

آشنایی با ابزار NanoMesh در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

NanoMesh Workflows in ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

مدلسازی کاراکتر زن قهرمان در ZBrush و Maya

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Modeling a Female Hero in ZBrush and Maya By Justin Marshall

0
187,500 تومان

آموزش تسلط بر ابزار ZModeler در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Mastering Basic ZModeler Workflows in ZBrush

0
112,500 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 4R7

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Introduction to ZBrush 4R7

0
162,500 تومان

ساخت و مدلسازی دایناسور در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان

Dinosaur Reconstruction in ZBrush

0
12,500 تومان

مدلسازی یک هیولای دریایی در Maya و ZBrush

Creating a Sea Creature in Maya and ZBrush By Darrell Abney

0
162,500 تومان

ایجاد لباس واقعی در ZBrush

Creating Realistic Clothing in ZBrush By David Jones

0
162,500 تومان

تغییر فرم لباس کاراکتر با تکسچر در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Character Variation with Texture Maps

0
162,500 تومان

ایجاد بسته آلفا در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Creating an Alpha Pack in ZBrush

0
112,500 تومان

ایجاد یک پرنده کارتونی استیلایز شده در ZBrush

Creating a Stylized Cartoon Bird in ZBrush By Shane Olson

0
162,500 تومان

ساخت اژدهای فانتزی در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
137,500 تومان

Creating a Fantasy Dragon in ZBrush By Peter Minister

0
137,500 تومان

تکنیک های اسکالپ کاراکتر زنانه در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Character Development Techniques in ZBrush By Joshua Kinney

0
187,500 تومان

اسکالپ کردن یک مرد قارچی فانتزی در ZBrush

Sculpt a Fantasy Mushroom Man in Pixologic ZBrush

0
112,500 تومان

مدلسازی زره جنگی زنانه در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Building Futuristic Armor in ZBrush

0
112,500 تومان

مدلسازی زمرد جادویی در مایا و زیبراش

Asset Pipeline in Maya and ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

مدلسازی سر کاراکتر کارتونی در ZBrush

Creative Development Speed Sculpting a Cartoon Head in ZBrush with Shane Olson

0
162,500 تومان

ایجاد نورپردازی سینمایی زیر آب در مایا

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Cinematic Underwater Lighting in Maya

0
162,500 تومان

رندرینگ پیشرفته کامیون برای استفاده در فیلم در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Advanced V-Ray Techniques for Film and TV By Ashish Dani

0
85,000 تومان

آموزش رندر کاراکتر هیولا در وی ری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Character Look Development in V-Ray and Maya By Clifford Otomi Green

0
45,000 تومان

نورپردازی و شیدرینگ روبات توسط V-Ray در مایا

Lighting and Shading in V-Ray for Maya By Oasim Karmieh

0
45,000 تومان

رندرینگ کانسپت معماری در مایا و وی ری

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating a Presentation-ready Architectural Visualization in Maya and V-Ray

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ حلزون توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Utilizing Advanced Shading Techniques Using V-Ray in Maya By Miguel Delosrios

0
55,000 تومان

نورپردازی و رندر کاراکتر سرباز توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Lighting and Rendering a Sci-Fi Hero using V-Ray in Maya By Clifford Otomi Green

0
55,000 تومان

نورپردازی صحنه برای فیلم سینمایی با V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Lighting a Scene for Feature Film with V-Ray in Maya By Clifford Otomi Green

0
55,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ خودرو توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Lighting a Car with V-Ray in Maya By Clifford Otomi Green

0
65,000 تومان

آموزش رندرینگ مو و خز در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Developing a Workflow for Rendering Fur in V-Ray

0
45,000 تومان

رندرینگ خلاقانه موجودات ریز در مایا و وی ری

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creative Development Procedural Texturing in Maya and V-Ray

0
45,000 تومان

ایجاد منظره باتلاقی با استفاده از V-Ray Scatter در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating a Swampy Landscape Using V-Ray Scatter in Maya By Terry Riyasat

0
45,000 تومان

رندر پوست طبیعی بوسیله V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating a Photorealistic Skin Shader in Maya and V-Ray By Clifford Otomi Green

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندر موتورسیکلت در V-ray و مایا

Advanced Lighting and Rendering Techniques in V-Ray for Maya

0
50,000 تومان

اصول و مبانی آنریل انجین 4

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Unreal Engine 4 Fundamentals By Rob Brooks

0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی Unreal Engine 4

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Unreal Engine 4 By Joshua Kinney

0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی Post Processing در آنریل انجین

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Post Processing Effects in Unreal Engine By Joshua Kinney

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی پارتیکلها در Unreal Engine

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Particle Systems in Unreal Engine By Joshua Kinney

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Matinee در Unreal Engine

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Matinee in Unreal Engine 4 By Joshua Kinney

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مواد و متریالها در Unreal Engine

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Materials in Unreal Engine By Joshua Kinney

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی نورپردازی در Unreal Engine

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Lighting in Unreal Engine 4 By Joshua Kinney

0
45,000 تومان

انتقال کاراکتر انیمیشنی از Maya به Unity

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Game Character Animation in Unity and Maya

0
55,000 تومان

مدلسازی سیستم سلاح سرد Unity

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Melee Weapon Systems in Unity

0
45,000 تومان

طراحی و توسعه بازی موبایلی در Unity

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Unity Mobile Game Development: Final Assembly

0
85,000 تومان

ابزارهای توپولوژی در TopoGun 2

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Topology Tools in TopoGun 2.0

0
45,000 تومان

طراحی کاراکتر برای بازی در TopoGun

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تو