ایجاد یک تصویر کاراکتر تلطیف شده سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

creating a stylized 3d character illustration

0
200,000 تومان

ساخت کانسپت ربات ترانسفورمرز در فتوشاپ و کلیپ استدیو

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

DESIGNING A TRANSFORMING SUPER MECHA

0
200,000 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 2021

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

INTRODUCTION TO ZBRUSH 2021

0
450,000 تومان

خلق یک کاراکتر سه بعدی با دانیل زنی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

matching a stylized concept in zbrush

0
200,000 تومان

بهینه سازی تنظیمات بازیها در آنریل انجین و مایا

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

optimization for games: settings, materials, textures & commands

0
200,000 تومان

آموزش نورپردازی با RED SHIFT

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

lighting & look dev essentials vol. 1: lighting theory

0
200,000 تومان

مدلسازی کاراکتر انیمیشن از ایده تا رندر نهایی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

creating stylized characters for production

0
200,000 تومان

آموزش تصویر سازی مفهومی در فتوشاپ

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

illustrating dynamic concept designs

0
200,000 تومان

شبیه سازی اقیانوس ها با هودینی

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

introduction to the houdini ocean toolset

0
237,500 تومان

مدلسازی حرفه ای در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

PHOTOREALISTIC CHARACTER LOOK DEV IN MAYA & ARNOLD

0
212,500 تومان

ساخت تکسچر و متریال برای فیلم توسط ماری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

material texturing for production in mari & maya

0
300,000 تومان

تکنیک های سایه زدن برای هودینی و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

procedural shading techniques for houdini & arnold

0
350,000 تومان

مدلسازی کاراکتر RED MYST با مارتن ورهوفن

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

the making of “red myst” with maarten verhoeven

0
237,500 تومان

مدلسازی مفهومی موجود ترسناک در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

original creature concepts

1
200,000 تومان

آموزش ساخت مناظر طبیعی با Gaea

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

Gaea Essentials: Create Realistic Procedural Environments

0
237,500 تومان

ریگ صورت و فک با پایتون در maya

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

RIGGING THE JAW WITH PYTHON IN MAYA

0
237,500 تومان

اسکریپت نویسی و پایتون در مایا

بدون امتیاز 0 رای
263 تومان

MASTER RIGGING & PYTHON SCRIPTING IN MAYA

0
263 تومان

ایجاد تارهای مو و خز موجودات در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

CREATING CREATURE HAIR & FUR GROOMS IN HOUDINI

1
375,000 تومان

هنر آرماتور, تسلط بر ژست با JOHN BROWN

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

THE ART OF THE ARMATURE

0
212,500 تومان

آموزش خلق جلوه های بصری با UNREAL ENGINE 5

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

CGPARS CGPARS CGPARS CGPARS CGPARS

0
200,000 تومان

عکسبرداری سه بعدی سر و صورت با تک دوربین

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

CREATING DIGITAL DOUBLES WITH SINGLE-CAMERA PHOTOGRAMMETRY

0
200,000 تومان

مقدمه ای بر Substance Painter 2020

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

Introduction To Substance Painter 2020

 

0
375,000 تومان

مدلسازی کاراکتر تخیلی در مقیاس واقعی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

DESIGNING & MODELING A CREATURE WITH SCALES

0
200,000 تومان

ریگینگ کاراکتر در مایا برای تولید بازی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

CHARACTER RIGGING IN MAYA FOR GAME PRODUCTION

 

0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مقدمه ای بر طراحی موجودات تخیلی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Introduction To Creature Design: Volume 1sketching Concepts For Film, Tv & Games With Kyle Brown

0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی FLIP Fluids در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Introduction To Flip Fluids In Houdini

0
212,500 تومان

نورپردازی سینمایی حرفه ای با Jeremy Vickery

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Efficient Cinematic Lighting With Jeremy Vickery

0
212,500 تومان

ایجاد سایه‌ و تکسچر واقعی در Maya و Red Shift

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

LIGHTING & LOOK DEV ESSENTIALS VOL 2 : SHADING & TEXTURING

0
212,500 تومان

رندرینگ محصول با وی ری و مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Product Rendering with V-Ray (2020) with Jesse Flores

0
212,500 تومان

ایجاد محیط های طبیعی در GAEA و هودینی 2020

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

creating procedural environments in gaea & houdini
icy cliffs & rocky terrain with rasha shalaby

 

0
300,000 تومان

طراحی موجودات ترسناک برای بازی ها 

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

ENEMY CREATURE DESIGN FOR GAMES

0
212,500 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Creating Procedural Environments In Houdini With Wojtek Piwowarczyk

0
212,500 تومان

آموزش خلق موی مردانه با XGEN

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Creating A Male Groom With Xgen An Introduction To Hair Grooming In Maya & Mari With Crystal Bretz

0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Introduction to Maya 2020

0
200,000 تومان

طراحی و مدلسازی برای تولید فیلم در زیبراش  

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Designing for Production in ZBrush with Rafael Grassetti

0
187,500 تومان

اسکالپ 3 بعدی کاراکتر ترسناک برای فیلم در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Creature Sculpting with Dominic Qwek – ZBrush, Keyshot and Photoshop Techniques

0
187,500 تومان

مدلسازی و رندر عنکبوت در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

Modeling and Rendering a Realistic Jumping Spider – Eric Keller

0
375,000 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 2020

Introduction to Zbrush 2020 – Madeleine Spencer

0
450,000 تومان

مدلسازی و اسکالپ اژدها در زیبراش

Sculpting a Dragon with ZBrush – Maarten Verhoeven

1
112,500 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Gathering

بدون امتیاز 0 رای
62,500 تومان

The Making of ‘Gathering

0
62,500 تومان

طراحی لباس علمی تخیلی در Zbrush

Sci-Fi Costume Design in ZBrush

1
212,500 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 4R8

Introduction to ZBrush 4R8

0
375,000 تومان

مدلسازی و اسکالپ محیط برای بازی در زیبراش

Environment Modeling and Sculpting for Game Production

0
162,500 تومان

اسکالپ حرفه ای روبات برای فیلم در زیبراش

Creature Modeling For Production With Ben Erdt

0
212,500 تومان

مدلسازی کاراکتر 3 بعدی مردانه در زیبراش

  Creating Hyper Realistic Characters in ZBrush Hossein Diba

0
237,500 تومان
0
212,500 تومان

طراحی موجود ترسناک 3 بعدی در زیبراش

The Gnomon Workshop – 3d Creature Design

0
187,500 تومان

اسکالپ 3 بعدی لباس در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Richard S Sculpting Cloth

0
112,500 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Fume

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

the making of fume

0
212,500 تومان

مدلسازی کاراکتر زن جنگجو در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Introduction to Character Modeling

0
162,500 تومان

مدلسازی کاراکتر ترسناک برای فیلم در زیبراش 4

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

3D Character Design vol. 1 and 2

0
187,500 تومان

اسکالپ دیجیتالی آناتومی انسان

digital sculpting – human anatami

0
112,500 تومان

رندرینگ پرنده رباتیک در V-Ray و Maya

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

look development with v-ray for maya

0
162,500 تومان

خلق محیط با جزئیات بالا در V-ray و Maya

CREATING A SCI-FI ALLEYWAY DETAILED ENVIRONMENT TECHNIQUES

0
150,000 تومان
0
85,000 تومان

تئوری رنگ ، مکانیک رنگ

تئوری رنگ ، مکانیک رنگ تئوری رنگ ، مکانیک رنگ کاربردی و نظری با کلیدهای ریچارد : ریچارد با برخی…

0
35,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی Substance Painter 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To Substance Painter 2018 Zero To Hero In 3 Hours With Christophe Desse

0
55,000 تومان

آموزش ساخت تکسچر در Substance Designer

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Substance Designer Texture Creation With Rogelio Olguin

0
65,000 تومان

ایجاد Props برای بازی‌ها قسمت 2

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Creating Props For Games, Vol. 2 Texturing And Shading For Production

0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی 2020 Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Substance Painter with Christophe Desse

0
65,000 تومان

تکسچرینگ هواپیما و خلبان در Substance

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Demystifying Substance Designer An Artistic Approach With Christophe Desse

1
65,000 تومان

آموزش تکسچرینگ خودرو توسط Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
135,000 تومان

Vehicle Texturing In Substance Painter: From Clean To Mean With James Schauf

0
135,000 تومان

آموزش تکسچرینگ اشکال پیچیده در Substance و Zbrush

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Complex Designs And Patterns Substance Designer And Zbrush Techniques With Nate Stephens

0
45,000 تومان

آموزش تکنیک های طراحی استوری برد

Storyboarding Tecniques with Fred Gago

0
85,000 تومان

طراحی استوری بردهای مفهومی : داستان سرایی و مبارزه

Digital Training Conceptual Storyboarding Storytelling And Struggle

0
45,000 تومان

آموزش حکاکی بر روی صورت زنانه ( خمیر پایه آب )

How to Sculpt a Face in Clay – Female Portrait in Water-based Clay

0
45,000 تومان

آموزش مجسمه سازی کاراکتر تخیلی

آموزش مجسمه سازی کاراکتر تخیلی آموزش مجسمه سازی کاراکتر تخیلی : این آموزش دانش آموزان و هنرجویان را با مجسمه…

0
75,000 تومان

آموزش ساخت مجسمه هیولا

Creature Design- Maquette Painting Techniques

0
45,000 تومان

آموزش حکاکی بر روی موم

Introduction to Wax Carving

0
35,000 تومان

ایجاد محیط واقعیت مجازی با استفاده از فوتوگرامتری

Environment Creation For Vr Using Photogrammetry With Guilherme Rambelli

0
55,000 تومان

طراحی دیجیتالی 3 بعدی صحنه جنگ در فتوشاپ

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Creating 360° Concept Art For Production With Nick Hiatt

0
55,000 تومان

آموزش نقاشی دیجیتال منظره در فتوشاپ

Techniques of Dusso 2: Digital Matte Painting Fundamentals

0
45,000 تومان

آموزش طراحی کانسپت منظره در فتوشاپ

Matte Painting for Film (with Chris Stoski)

0
45,000 تومان

نکات ضروری و مفید در فتوشاپ CS5

Photoshop CS5 – Essential Training

0
85,000 تومان

طراحی کانسپت مفهومی در فتوشاپ

Character Concept Design With Johnny Fraser-allen

0
35,000 تومان

آموزش طراحی یک دوچرخه مدرن در فتوشاپ

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Industrial Design Rendering

0
35,000 تومان

خلق کانسپت تخیلی از یک منظره در فتوشاپ

خلق کانسپت تخیلی از یک منظره در فتوشاپ خلق کانسپت تخیلی از یک منظره در فتوشاپ : این عنوان تکنیک های…

0
45,000 تومان

تکنیک های روتوسکوپی در NUKE

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Rotoscoping Techniques in NUKE By Chris Glick

0
35,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش ایجاد افکت آتش گرفتن هلکوپتر در مایا

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Creating A Dynamic Vfx Shot An Artist’s Guide To The Vfx Pipeline With Shahin Badiei

0
75,000 تومان

آموزش تکنیک نورپردازی زیر آب برای فیلم

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Look Development And Lighting Techniques For Film The Making Of “the Ningyo” With Miguel Ortega

0
65,000 تومان

نکات و ترفندهای تراکینگ برای تولید فیلم در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Syntheyes Tracking For Production Essential Tips, Tricks, And Theories

0
65,000 تومان

آموزش ساخت انیمیشن با رفرنس ویدئو در مایا

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

Character Animation And Video Reference Professional Workflow With Sarah Arduini

0
75,000 تومان

آموزش ریگ کاراکتر تخیلی برای بازی کامپیوتری

Rigging for Games An 8-week course focused on developing game-ready rigs in Maya

0
150,000 تومان

رندر شهر کارتونی بوسیله آرنولد در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To Arnold Essential Tips And Production Workflow With Robert Chapman

0
55,000 تومان

انیمیت مبارزه دو ابر قهرمان در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Previs To Final Animation Composition, Lenses, Shot Design And Animation With Elaina Scott

0
45,000 تومان

نورپردازی و رندر پرتره 3 بعدی توسط V-Ray در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Lighting The Cg Portrait Character Lighting In Vray Next With Chris Barischoff

0
65,000 تومان

مقدمه ای بر نورپردازی برای انیمیشن در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Introduction To Lighting For Animation With Alexander Corllb

0
35,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان

Introduction To Maya 2019 Interface And Workflow With Eric Keller

0
85,000 تومان
0
75,000 تومان

مدلسازی کاراکتر زنانه استیلایز شده در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating A Stylized Female Character The Making Of Lyn-z With Crystal Bretz

0
45,000 تومان

کانسپت علمی تخیلی برای استفاده در فیلم در مایا

Visual Development For Environments With Olivier Dubard

0
65,000 تومان

مدلسازی خودروی فیلم Mad Max در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Vehicle Modeling For Production With James Schauf

0
65,000 تومان

تکسچرینگ قطار در Maya

Texturing And Shading For Production Maximizing Efficiency In Commercial / Feature Film Pipelines

0
55,000 تومان

مقدمه بر UV Toolkit در MAYA 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Introduction To The Uv Toolkit In Autodesk Maya 2018 With Eric Keller

0
55,000 تومان

مدلسازی حشرات بسیار واقعی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Hyper-realistic Insect Design With Eric Keller

 

0
65,000 تومان

ایجاد انیمیشن های تیراندازی اول شخص برای بازی ها

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating First Person Shooter Animations For Games With Bill Buckley

3
45,000 تومان

ایجاد مدل موی زنانه برای تولید با MAYA XGEN

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating A Female Hairstyle For Production With Maya Xgen With Bruno Tornisielo

0
45,000 تومان

ساخت موزیک ویدئوی worms در مایا و افترافکت

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

The Making Of Worms Music Video Shot Breakdown With Sil Van Der Woerd

0
25,000 تومان

ساخت موزیک ویدئوی white swan در مایا و افترافکت

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

The Making Of White Swan Music Video Shot Breakdown With Sil Van Der Woerd

0
150,000 تومان

طراحی و مدلسازی کاراکتر jester

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

The Making Of Jester

1
75,000 تومان

مدلسازی و نقاشی درخت ها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Creating Trees In Maya / Paint Effects Forest Techniques, Part Three With Alex Alvarez

0
65,000 تومان

نورپردازی دایناسور برای فیلم در مایا و آرنولد

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Trex Lookdev And Lighting With Maya And Arnold With Charles Chorein

0
55,000 تومان

پیش تجسم برای تولید فیلم و انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

Pre-visualization For Film With Jason Michael Hall

0
150,000 تومان

مدلسازی 3 بعدی کاراکتر Totem

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

The Making Of ‘totem’ 3d World Cover, With Alex Alvarez

0
55,000 تومان

بازیگری کاراکتر برای ساخت انیمیشن

Performance & Acting Creating Believable Characters With In-ah Roediger

0
85,000 تومان

آموزش اکتان رندر در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Octane Render For Maya With Eric Keller

0
55,000 تومان
0
75,000 تومان

آموزش مقدماتی Redshift در مایا

Introduction To Redshift For Maya With Christophe Desse

0
150,000 تومان

آموزش دود و شعله در مایا قسمت 1

Introduction To Maya Fluid Effects Vol. 1 Smoke And Flames

0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

Introduction to Maya 2017 – Interface and Workflow with Eric Keller

0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2016

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Introduction to Maya 2016 : Interface and Workflow with Eric Keller

0
45,000 تومان

مدلسازی 3 بعدی محیط بیرونی برای بازی در Maya

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Environment Modeling For Games With Nate Stephens

0
45,000 تومان

نورپردازی حرفه ای برای ساخت انیمیشن 2

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

Efficient Cinematic Lighting 2 Lighting For Animation With Jeremy Vickery

0
150,000 تومان

توسعه بازی 3 بعدی در مایا و یونیتی

توسعه بازی 3 بعدی در مایا و یونیتی توسعه بازی 3 بعدی در مایا و یونیتی : اگر به ایجاد…

0
25,000 تومان

مدلسازی محیط برای فیلمهای سینمایی در مایا

Environment Creation For Film And Cinematics With Olivier Dubard

0
150,000 تومان

ریگ حرفه ای برای تولیدات انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Creature Rigging For Production With Perry Leijten

0
55,000 تومان

ایجاد انیمیشن های آماده ساخت برای بازی

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

Creating Game Ready Animations For Production With Bill Buckley

0
55,000 تومان

انیمیت مبارزه برای ساخت گیم در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Combat Animation for Games

0
45,000 تومان
0
65,000 تومان

نورپردازی و رندرینگ برای انیمیشن در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

EFFICIENT CINEMATIC LIGHTING 2 LIGHTING FOR ANIMATION WITH JEREMY VICKERY

0
25,000 تومان

تکنیک های انیمیشن کلوزآپ در مایا

Action and Close-up Animation Techniques with Burke Roane

0
25,000 تومان