0
180,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش رندر صحیح در ZBRUSH

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
150,000 تومان
0
100,000 تومان
0
90,000 تومان
0
80,000 تومان
0
80,000 تومان

مدلسازی قهوه ساز در unity

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
0
100,000 تومان
0
120,000 تومان

آموزش اتوکد سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
0
80,000 تومان

طراحی و انتشار اتوکد

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
95,000 تومان

آموزش کامل ساخت فیلم انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
80,000 تومان

آموزش تکسچرینگ دیوار در Blender

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
0
120,000 تومان
0
180,000 تومان
0
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
85,000 تومان

شبیه سازی اقیانوس ها با هودینی

بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان
0
95,000 تومان
0
85,000 تومان
0
95,000 تومان
0
95,000 تومان
0
85,000 تومان
0
80,000 تومان

مدلسازی کاراکتر تخیلی در مقیاس واقعی

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
200,000 تومان
0
120,000 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان
0
85,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
45,000 تومان

نکات ضروری زیبراش 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
150,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Fume

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان
0
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

کار با ShadowBox در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
5,000 تومان

ایجاد بسته آلفا در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
75,000 تومان
0
45,000 تومان
0
85,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان

مدلسازی خودرو در maya و silo

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان

نکات ضروری در مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان