آموزش مقدماتی FLIP Fluids در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان

شبیه سازی ذرات در softimage

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Realflow 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Realflow 2014

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

داینامیک مایا : ابرها و آسمان

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
0
60,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان
0
55,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

افکت های داینامیک در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

ایجاد انفجار در مایا و Fume FX

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2013

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی ncloth در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
38,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
35,000 تومان
0
25,000 تومان