0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
375,000 تومان
0
250,000 تومان

آموزش تصویرسازی کاربردی با Wingfox

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
300,000 تومان
0
375,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
237,500 تومان
0
200,000 تومان
0
500,000 تومان

آموزش کامل ساخت فیلم انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش تکسچرینگ دیوار در Blender

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
0
300,000 تومان
0
200,000 تومان
0
450,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
237,500 تومان
0
425,000 تومان

آموزش نورپردازی با RED SHIFT

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

شبیه سازی اقیانوس ها با هودینی

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان
0
237,500 تومان
0
212,500 تومان
0
237,500 تومان
0
237,500 تومان
0
263 تومان
0
212,500 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
500,000 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
300,000 تومان

طراحی موجودات ترسناک برای بازی ها 

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش Maya’s Skeleton در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
150,000 تومان
1
75,000 تومان
0
65,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی ریتوپولوژی در بلندر

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
150,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

ایجاد انفجار در مایا و Fume FX

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
35,000 تومان
0
25,000 تومان

ده تکنیک رندرینگ در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
0
38,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
0
1,000,000 تومان