آموزش Adobe After Effects

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
اعضای ویژه
0
500,000 تومان

آموزش کامل Adobe Photoshop CC

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش رندر صحیح در ZBRUSH

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان
0
162,500 تومان
0
225,000 تومان
0
300,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مدلسازی قهوه ساز در unity

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
0
250,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

حاشیه نویسی موثر اتوکد

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

طراحی و انتشار اتوکد

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
125,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
237,500 تومان
0
212,500 تومان

مدلسازی کاراکتر تخیلی در مقیاس واقعی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مقدمه ای بر طراحی موجودات تخیلی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
35,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

ریگ کردن در مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

داینامیک مایا : ابرها و آسمان

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

ویژگیهای مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی Shading Networks

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش اکتان رندر در مایا

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی v-ray

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

افکت های داینامیک در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

نکات و ترفندها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
0
29,000 تومان
1
25,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

مدل سازی موی سر در maya hair

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
35,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش تصویرسازی خودروی فانتزی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
85,000 تومان

آموزش مقدماتی Vue

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان
0
112,500 تومان

آموزش متریال ها در Vue

بدون امتیاز 0 رای
62,500 تومان
0
62,500 تومان