اعضای ویژه
0
450,000 تومان
0
200,000 تومان

دوره VFX برای مبتدیان

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش اتوکد سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش اتوکد 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مقدمه ای بر Substance Painter 2020

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان
0
375,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان

نکات ضروری در مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

مقدمه بر UV Toolkit در MAYA 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
0
60,000 تومان
0
25,000 تومان

نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2016

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان
0
55,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

جستجو و کاوش در مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2013

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

تنظیمات دوربین در مایا 2011

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
1
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش انیمیشن دو بعدی

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
0
15,000 تومان